Lokale FRIMERKEHEFTER

av Steinar Lerstøl og Peer-Christian Ånensen

En samling med Lokale frimerkehefter gir et interessant tillegg til de offisielle frimerkeheftene.

Da det første lokale frimerkeheftet – fargerikt med fargefoto på glanset papir – ble utgitt sommeren 1991, var det et friskt pust i forhold til de offisielle frimerkeheftene. Heftet ble utgitt av Harstad postkontor for salg ombord på hurtigruteskipet M/S Midnatsol. På forsiden av heftet var det et postkortfoto av M/S Midnatsol samt logoene til Troms Fylkes Dampskipsselskap og Posten; på baksiden var avbildet et reklamepostkort fra Postens frimerketjeneste.

Sentralt i Posten reagerte man på utformingen av heftet og Harstad postkontor må ha fått direkte beskjed om at Postens logo mv. ikke kunne benyttes på slike salgsartikler, for de tre heftene som utgis våren 1992 blir uten logoen.

Da Flåm postkontor utgir et lokalt frimerkehefte 16. mai 1992, så man behovet for å informere alle landets postsjefer og 19. mai sender Postens frimerketjeneste ut et rundskriv hvor det heter:

«Enkelte postkontorer har ønsket å lage eget materiell og særskilte produkter med lokalt tilsnitt, bl.a. for salg til turister. Eksempler på slike produkter kan være frimerkesett (etter mønster av årssett norske frimerker) og hefter (etter mønster av bruks- eller julefrimerker i hefte). For at markedet ikke skal oppfatte disse produktene som offisielle Posten-produkter – tilgjengelig for alle – og i neste omgang bli katalogisert som et samleprodukt fra det norske postverk, er det viktig at de gis en utforming som skiller dem tydelig fra Postens samlerprodukter.

Dersom produktet gis en klar lokal identifikasjon – og ikke en generell Posten-identifikasjon – bør en slik misoppfatning kunne unngås. Vi ber derfor om at den generelle Posten-logoen ikke benyttes, men eventuelt erstattes med det lokale postkontors logo. Den øvrige utforming av produktet må også gjennomføres på en slik måte at det klart skiller seg fra Postens offisielle samleprodukter.

Dersom det i den lokale identifikasjonen gjøres bruk bruk av posthorn/krone, må slik bruk godkjennes av Postdirektoratets reklamesekretariat.»

Som et resultat av dette rundskrivet, blir de fleste frimerkeheftene som utgis i 1992/93 uten Postens logo.

Basert på reaksjonene fra endel poststeder, kom imidlertid Postdirektoratet etter hvert noe på gli, slik at det ble enklere å benytte Postens logo – fra 1994 er Postens logo med på alle de lokale frimerkeheftene.

Hva er lokale frimerkehefter ?

Kravene til å bli betegnet Lokale frimerkehefter er at heftet må være utgitt av eller i samarbeid med et lokalt postkontor. Lokale frimerkehefter vil som hovedregel være påført Postens logo samt navnet på det lokale postkontoret. Hvis Postens logo mangler på heftet, bør det være annen tekst på heftet som tilkjennegir samarbeidet med det lokale postkontor.

Lokale frimerkehefter må ikke forveksles med Private frimerkehefter dvs. hefter som er utgitt på eget initiativ av en privatperson/firma/organisasjon/arrangement (dvs. ikke i samarbeid med et lokalt postkontor). Eksempel på slike Private frimerkehefter er heftene som Sandefjord filatelistklubb/Hvalfangstmuseet
(12 hefter) og Drammen Filatelist Klub
(2 hefter) har utgitt.

Lokale frimerkehefter varierer kraftig i format fra det minste heftet på 74x52 mm (LH 17) til 80x149 mm (LH 6); med 105x75 mm som «standardformat». Også layout samt «opplysende» tekst varierer kraftig. Mange av heftene er fullpakket med reklame, mens andre gir god og interessant informasjon om bakgrunnen for utgivelsen – se f.eks. LH 5, LH 6, LH 14 og LH 32; her har mange av de andre utgiverne mye å lære !

I enkelte tilfeller har omslaget på frimerkeheftene og de innklebede frimerkene tilknytning til hverandre. Eksempel på slike er hurtigruteheftet med Kong Harald (LH 7), VM på ski ’97-heftene, Trondheim og Egersund jubileumsheftene samt støtteheftet til Bergens Filatelist-Klub

Hurtigruteheftene var fra starten til salgs kun ombord på skipene, men fra ca. 1993 ble de også til salgs ved Harstad postkontor – noe som gjorde det betydelig lettere for samlere å anskaffe seg disse heftene.

Katalogiseringen

Det har i samlerkretser sirkulert ulike lister over Lokale frimerkehefter. Den nedenforstående katalogiseringen tar utgangspunkt i disse, men heftene er (forsøkt) listet kronologisk slik at det kan være enkelte ulikheter i nummereringen fra andre lister. De enkelte heftene er gitt et fortløpende nummer med betegnelsen LH foran. Så langt det har vært mulig er utgivelsesdag angitt – det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til enkelte av datoene. Videre er (netto) opplagstall angitt samt utsalgspris fra postkontoret/salgsstedet. For enkelte av heftene med høye opplagstall, kan de faktiske nettoopplagene være lavere enn angitt i listen.

Endel av heftene kan finnes med forskjellige frimerker innklebet. Dette er i katalogiseringen markert med store bokstaver (fra begynnelsen av alfabetet). De fleste samlere av Lokale frimerkehefter nøyer seg med et hefte av hver utgave (hovednummer), mens andre skal ha alle mulige varianter. Det gjøres spesielt oppmerksom på at flere postkontorer har solgt løse hefteomslag (uten frimerker innklebet) for kr 5,-/stk. (vi har angitt dette under de heftene vi kjenner til, men flere tilfeller kan eksistere), slik at det bør vises stor aktsomhet ved tilbud om nye varianter av innklebete frimerker.

 

Kilder:

- TFK-nytt nr. 3/91, 3/92, 2/93, 2/94, 3/95, 3/96, 2/97

- Den Blaa Löve nr. 3/92, 4/92, 1/93, 2/93, 4/96, 1/97, 1/98, 3/00

- Filatelistisk årbok 1993

- NFT nr. 9/91, 10/92, 6-7/95 s. 68, 4/96, 3/97 s, 70, 9/97 s. 47, 9/99 s. 12

- Dobbeltfoten nr. 2/91, 4/92, 1/93, 2/94

- Post nr. 15/97 s. 18

- Samtaler med Finn Leiang (Oslo) og Knut Karlsen (Drammen) og Arve Kvinnesland (Lyngdal)

- Egen samling

 

 

LH001.jpg (62639 bytes)

LH 1 M/S Midnatsol (TFDS) (med Postens logo) (2.000) Utgitt sommeren 1991

         A=10*4,00 kr (nr. 1118), Opplag: ca. 1.700, Salgspris kr 40,-; B=10*4,20 kr (nr. 1146), Opplag: ca. 300, Salgspris kr 45,-

 

LH002.jpg (56994 bytes)

LH 2 M/S Midnatsol (TFDS) (uten Postens logo) (3.500), Utgitt april 1992, Salgspris: Pålydende +5 kr

         A=10*4,20 kr (nr. 1146); B=10*4,50 kr (nr. 1177); C=8*4,50 kr (nr. 1226); D=10*5,00 kr (nr. 1282); E=10*5,50 kr (nr. 1321)

 

LH003.jpg (57679 bytes)

LH 3 Trollfjorden TFDS (3.500), Utgitt 1992, Salgspris: Pålydende +5 kr (A-hefte: +3 kr)

         A=10*4,20 kr (nr. 1146); B=10*4,50 kr (nr. 1177); C=8*4,50 kr (nr. 1226); D=10*5,00 kr (nr. 1282); E=10*5,50 kr (nr. 1321)

 

LH004.jpg (49476 bytes)

LH 4 Trollfjorden OVDS (3.500), Utgitt 1992, Salgspris: Pålydende +5 kr (A-hefte: +3 kr)

         A=10*4,20 kr (nr. 1146); B=10*4,50 kr (nr. 1177); C=10*4,50 kr (nr. 1206)

 

LH005.jpg (65787 bytes)

LH 5 Flåmsbana (3.480), Utgitt 16. mai 1992

          I 1. opplag 10*4,20 kr (nr. 1146), Opplag: 1.000, Utgitt 16. mai 1992, Salgspris kr 43,-

         II 2. opplag 10*4,20 kr (nr. 1146), Opplag: 1.130, Utgitt juni 1992, Salgspris kr 43,-

        III 3. opplag 10*3,50 kr (nr. 1174), Opplag: 1.350, Utgitt 1993, Salgspris kr (?)

 

LH006.jpg (59420 bytes)

LH 6 Columbus 500 år (1.500), 10*3,30 kr (nr. 1145), Utgitt 9. oktober 1992, Salgspris kr (?)

 

LH007.jpg (55214 bytes)

LH 7 M/S Kong Harald (TFDS) (3.500), Utgitt 17. juni 1993, Salgspris: Pålydende +5 kr

        A=10*4,50 kr (nr. 1177); B=8*4,50 kr (nr. 1226); C=10*5,00 kr (nr. 1282); D=10*5,50 kr (nr. 1321)

 

LH008.jpg (59543 bytes)

LH 8 Cutty Sark Tall Ships’ Race 35 kr ( ), Utgitt juli 1993, Salgspris kr 35,-

        A=10*3,30 og 10*20 øre (nr. 1145, 620); B=10*3,50 kr (nr. 1174)

 

LH009.jpg (57926 bytes)

LH 9 Cutty Sark Tall Ships’ Race 45 kr ( ), 10*4,50 kr (nr. 1173), Utgitt juli 1993, Salgspris kr 45,-

 

LH010.jpg (64458 bytes)

LH 10 M/S Nordlys (TFDS) (3.000), Utgitt 7. april 1994, Salgspris: Pålydende +5 kr

          A=10*4,50 kr (nr. 1177); B=8*4,50 kr (nr. 1226); C=10*5,00 kr (nr. 1282); D=10*5,50 kr (nr. 1321)

 

LH011.jpg (60059 bytes)

LH 11 The Northernmost Town in the World (3.500), Utgitt våren 1994, Salgspris: Pålydende +5 kr

           A=10*4,50 kr (nr. 1177); B=10*4,50 kr (nr. 1206); C=10*3,50 kr (nr. 1227); D=10*4,50 kr (nr. 1228); E=10*3,50 kr           (nr. 1232); F=10*3,50 kr

(nr. 1236); G=8*4,00 kr (nr. 1225). Løse omslag (uten frimerker) kjent solgt fra        postkontoret for kr 5,-.

 

LH012.jpg (43976 bytes)

LH 12 The Top of Europe (3.500), Utgitt våren 1994, Salgspris: Pålydende +5 kr

          A=10*4,50 kr (nr. 1177); B=10*4,50 kr (nr. 1204); C=10*3,50 kr (nr. 1227); D=10*4,50 kr (nr. 1228); E=10*3,50 kr  (nr. 1232); F=10*3,50 kr (nr. 1236); G=8*4,00 kr (nr. 1225). Løse omslag (uten frimerker) kjent solgt fra postkontoret for kr 5,-.

 

LH013.jpg (47587 bytes)

LH 13 The Artic Circle (1.800), Utgitt 1. august 1994, Salgspris: Pålydende +5 kr

           A=10*4,00 kr (nr. 1118); B= 10*4,00 kr (nr. 1172); C=10*4,50 kr (nr. 1204); D=10*4,50 kr (nr. 1206). Løse omslag (uten frimerker) kjent solgt fra postkontoret/Polarsirkelsenteret for kr 5,-.

 

LH014.jpg (44229 bytes)

LH 14 50-årsminnet for frigjeringa av Noreg. Bjørn West museet i Matre (ca. 1.500)

         I 1. opplag 10*3,50 kr (nr. 1227), Opplag: 500, Utgitt 8. mai 1995, Salgspris kr 40,-

        II 2. opplag 10*3,50 kr (nr. 1227), Opplag: ca. 1.000, Utgitt 1995, Salgspris kr 40,-, senere kr 50,- og kr 60,-

 

LH015.jpg (49884 bytes)

LH 15 Moss 275 år (1.000 nummererte av hver utgave)

        I 10*3,50 kr (nr. 1227), Opplag: 1.000, Utgitt 1995, Salgspris kr 75,-, senere kr 50,-

       II 10*3,50 kr (nr. 1230), Opplag: 1.000, Utgitt 1995, Salgspris kr 75,-, senere kr 50,-

 

LH016.jpg (60455 bytes)

LH 16 FN 50 år (2.200 nummererte) 10*5,50 kr (nr. 1237), Utgitt 22. september 1995, Salgspris kr 55,-
         (det kjennes også hefter overtrykt PRØVE)

 

LH017.jpg (58865 bytes)

LH 17 M/S Polarlys ( ), Utgitt 17. april 1996, Salgspris: Pålydende +5 kr

A=8*4,50 kr (nr. 1226); B=10*5,00 kr (nr. 1282); C=8*3,80 kr (nr. 1331)

Heftet har et format på 74 x 52 mm

 

LH018.jpg (44365 bytes)

LH 18 Svinesund brua 50 år 1996 (2.500 num.), 10*4,50 kr (nr. 1246), Utgitt 15. juni 1996, Salgspris kr 52,-

 

lh019.jpg (58781 bytes)

LH 19 Verdensteateret 80 år (2.099), 10*3,50 kr (nr. 1264), Utgitt 20. september 1996, Salgspris kr 35,-

 

LH020.jpg (53209 bytes)

LH 20 Posthornfrimerker trykket i 125 år (800), Utgitt 10. desember 1996, Salgspris kr 40,-

           A=Fosforescerende merker: 8*3,00 kr (nr. 1158x), 8*50 øre (nr. 807y), Opplag 500 hefter;
           B=Ikke-fosforescerende merker (kun 3 kr): 8*3,00 kr (nr. 1158y1), 8*50 øre (nr. 807y) , Opplag 300 hefter

 

LH021.jpg (37075 bytes)

LH 21 VM på ski ’97 Trondheim 37 kr (5.000 num.), 10*3,70 kr (nr. 1291), Utg. 20. febr. 1997,Salgspris kr 37,-

 

LH022.jpg (34319 bytes)

LH 22 VM på ski ’97 Trondheim 50 kr (5.000 num.), 10*5,00 kr (nr. 1292), Utg. 20. febr. 1997,Salgspris kr 50,-

LH023.jpg (66795 bytes)

LH 23 Finnmark Postområde (10.000 (?)), 10*3,70 kr (nr. 1294), Utgitt 16. april 1997, Salgspris kr 40,-

 

LH024.jpg (61494 bytes)

LH 24 Østfold Postområde (1.200), 8*3,70 kr (nr. 1280), Utgitt 16. april 1997, Salgspris kr 40,-

 

LH025.jpg (58001 bytes)

LH 25 Det historiske Trondenes ( ), Utgitt 24. mai 1997, Salgspris kr 40,-

          A=10*3,70 kr (nr. 1280); B=10*3,80 kr (nr. 1319)

 

LH026.jpg (37420 bytes)

LH 26 Trondheim 1000 år, 37 kr (7.000 num.), 10*3,70 kr (nr. 1306), Utgitt 6. juni 1997, Salgspris kr 37,-

 

LH027.jpg (50604 bytes)

LH 27 Trondheim 1000 år, 120 kr (1.997 num.), 10*12,00 kr (nr. 1307), Utgitt 6. juni 1997, Salgspris kr 120,-

 

LH028.jpg (47009 bytes)

LH 28 Stavern jubileumshefte (1.000), 8*3,70 kr (nr. 1294), Utgitt 3. juli 1997, Salgspris kr 40,-

 

LH029.jpg (68417 bytes)

LH 29 Postkoggseilasen Brevik (1.000), 10*3,70 kr (nr. 1280), Utgitt 3. juli 1997, Salgspris kr 40,-

 

LH030.jpg (52858 bytes)

LH 30 Porsgrunn Postkontor 180 år (1.000), 10*3,70 kr (nr. 1280), Utgitt 3. juli 1997, Salgspris kr 40,-

 

LH031.jpg (59317 bytes)

LH 31 Egersund 200 år (havneparti) (1.998 num.), 10*3,80 kr (nr. 1327), Utgitt 20. april 1998, Salgspris kr 43,-

 

LH032.jpg (38678 bytes)

LH 32 Egersund 200 år (stentøy) (1.998 num.), 10*6,00 kr (nr. 1328), Utgitt 20. april 1998, Salgspris kr 65,-

LH033.jpg (28023 bytes)

LH 33 Alexander L. Kielland 150 år (1.999 num.), 8*4,00 kr (nr. 1353), Utgitt 18. febr. 1999, Salgspris kr 50,-

 

LH034.jpg (60883 bytes)

LH 34 Støttehefte Bergens Filatelist-Klub (400 num.), 8* 4,00 kr (nr. 1362), Utgitt mai 2000, Salgspris kr 250,-

 

LH035.jpg (67534 bytes)

LH 35 Skien møteplass i 1000 år (1.500), 10*4,20 kr (nr. 1403), Utgitt 15. september 2000, Salgspris kr 42,-

 

LH036.jpg (60243 bytes)

LH 36 Nupen-anlegget (700), 8*4,20 kr (nr. 1401), Utgitt september 2000, Salgspris kr 80,-

 

LH037.jpg (65291 bytes)

LH 37 Setesdal Mineralpark (1400), 8*4,20 kr (nr. 1415), Utgitt juni 2001, Salgspris kr 80,-

LH038.jpg (56543 bytes)

LH 38 Sørlandet 100 år (støttehefte KFK/Nordia 2002) (200 nummererte), 1*7,00 kr (nr. BL 21), Utgitt
          desember 2001, Salgspris kr 200,-

 

LH039.jpg (48435 bytes)

LH 39 Baneheitunnelen (1.400), 8*5,50 kr (nr. 1428), Utgitt januar 2002, Salgspris kr 90,-
          (av totalopplaget ble 400 hefter (med 8*5,00 kr (nr. 1452)) utdelt til ansatte i Statens Vegvesen, prosjekt E18  Kristiansand ved åpningen av Baneheitunnelen i februar 2002)

 

LH040.jpg (17896 bytes)

LH 40 Hamsun (1.100), 5 stripe 7,00 kr (nr1442,1443), Utgitt april 2002 , Salgspris kr 100,-

                                   (av totalopplaget ble 800 hefter overtatt av Skanfil AS)

LH041.jpg (20382 bytes)

 

LH 41 Abel (800), 8* 5,50 kr (nr1469), Utgitt 5 juni 2002 , Salgspris kr 90,-

 

LH42.jpg (28265 bytes)

 

LH 42 Opera Nordfjord (1000) 8 * 5,50 (nr 1457) Utgitt 6 september 2002, Salgspris 150,-
          Utgitt av Nordfjordeid postkontor og Eid Frimerkeklubb.

LH043.jpg (37611 bytes)

LH 43  Nordia-logo (1000) 1*7,00 kr (nr. BL 21) gjennomhullet NO02, Utgitt oktober 2002,Salgspris 40,-
                      (av totalopplaget ble 250 stk overtatt av Germeten A/S)

 

LH044.jpg (24907 bytes)

LH 44 Nordiamerker (250) 4* 27,50 (Nk 1483/1484) Utgitt oktober 2002, Salgspris 250,-
     Av opplaget er 200 nummerert og 50 uten nr

 

LH 45 Troms Filatelistklubb 75 år (250) 4 * 7,50 (Nk 1465)Utgitt november 2002, Salgspris 90,-

 

LH 46 Frefil 03  Fotballhefte (1900)6 * 5,00 (Nk 1475)  Utgitt 13. april 2003 . Salgspris 100,-

 

LH 47 Harstad 100 år  (1500) 5 * 5,00 (Nk 1492)  Salgspris 90,-

 

 

LH 48 Hålogaland 2003 (1500)  5 * 5,00 (Nk 1492) Salgspris 90,-

LH 49 Nordmannens krone. (1500) 5 * 5,00 (Nk 1492)  Salgspris 90,-

 

LH50 Egersund Filatelistklubb 60 år  6 * 5,50 (Nk 1506) Utgitt 11. okt 2003 Salgspris 100,-

 

LH 51 Frefil 03  75 år siden Roald Amundsens død (1000)5 * 5,50 (Nk 1506) Utgitt 21. nov. 2003. Salgspris 100,-

 

LH 52 Harstad 100 år (1500)  5 * 5,00 (Nk 1492) Salgspris 90,-

LH 53 Harstad 100 år (1500)  5 * 5,00 (Nk 1492) Salgspris 90,-

LH 54 Bergen 2004

LH 55 Grytviken D/S Fortuna

LH 56 Grytviken Hopprenn

LH 57 Grytviken Luthersk kirke

LH 58 Grytviken Hval på flenseplattform

LH 59 Haugesund 150 år

LH 60 Heddan gård Oversiktsbilde

LH 61 Heddan gård nærbilde

LH 62 Fram i Harstad

LH 63 Nupen Glassmalerier

LH 64 Syd Shetland

LH 65 Syd Shetland

LH 66 Syd Shetland

LH 67 Syd Shetland

LH 68 The tall ships races 2005 Christian Radich

LH 69 The tall ships races 2005  Sørlandet

LH 70 Barents 2005

LH 71 Egersund

LH 72 Syd Georgia

LH 73 Syd Georgia

LH 74 Syd Georgia

LH 75 Syd Georgia

LH 76 Nordfilex 06

LH 77 Nordfilex 06 

LH 78 Troll Station

Farsundhefte

KFK Sørland07  Festningen

KFK Sørland07  Skoleskipet Sørlandet

KFK Sørland07