Mankoliste Kristiansands-samling

Kristiansand Filatelistklubb har i mange år forsøkt å lage en skikkelig samling merker pent og tydelig stemplet KRISTIANSAND S, Men det er langt frem. Nedenfor er det satt opp en mankoliste over merker som enda mangler. Har du noen av disse i dine dubletter, vennligst ta kontakt med oss. Enkeltmerker på brev stemplet Kristiansand S er også meget interessant. Tenk om vi kunne få Kristiansandssamlingen på det nærmeste komplett.

Vi mangler følgende nummer etter Norgeskatalogen:

3, 8 Ia, 8 IIa, 13b, 16, 24, 31, 35, 37, 38, 42, 45 I, 48 II, 49, 57 , 58, 59, 62, 64. 68, 69, 70, 73, 78, 81, 83, 85b, 86a, 87b, 92a, 93, 94, 95,

101, 102a, 110 I, 110 IIa, 113, 117a, 118, 119, 122, 124, 125, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 151, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 163a, 163b, 164a, 164b, 166, 167, 168a, 168b, 169a, 169b, 171, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 186, 188, 192, 193, 194, 197, 198, 199,

203, 204b, 215, 216, 219, 220b, 221b, 222b, 223, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 243, 244, 246 II, 248, 250, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 263, 265, 266, 268a, 269, 271, 272, 275, 278, 281, 284, 286, 292, 293, 295, 297, 298, 299,

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 339, 340, 341, 343, 346, 349, 355, 371, 372, 374, 375, 379, 380, 382, 385, 386, 387, 389, 395, 398,

401, 408, 409, 412, 415, 416, 417, 421, 422, 425, 428, 429, 430, 432, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 457, 458, 464, 466, 476, 478, 483, 484, 487, 489, 491, 497,

500, 503, 506, 511, 514, 515, 518, 519b, 523, 524, 526, 527, 529, 534, 535, 536, 537, 539, 541, 543, 544, 545, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 561, 563, 564, 567, 569, 574, 577, 584, 587, 588, 590, 591, 594, 595, 596, 597 I, 597 II, 598,

603, 604, 605, 606, 608, 611, 612, 613, 616, 617x, 617y, 618x, 618y, 619x, 619y, 620x, 620y, 621, 623, 627, 628, 630x, 630y, 635, 636, 637, 638, 640, 642y, 643y, 644x, 646, 647, 648, 654, 657, 660, 665, 667, 669, 670, 672, 675, 676, 683, 685, 690, 694, 697,

701, 705, 707, 709, 711, 714, 715, 717, 718, 722, 723, 724y, 725, 726, 728, 729, 731, 732, 733, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 749, 754, 755, 756, 757, 759, 766y, 767, 770, 771, 772, 773, 774v, 779, 781, 785y, 786x, 786y, 787, 788x, 788y, 790ox, 790oy, 790nx, 790ny, 790parx, 790pary, 791vx, 791vy, 791hx, 791hy, 791parx, 791pary, 792, 793, 794, 797,

 

 

 

802, 804, 806x, 807x, 808y, 810x, 811x, 811y, 813, 814x, 814y, 815y, 816x, 816y, 818, 819o, 819n, 819par, 820o, 820n, 822, 831x, 832x, 832y, 834y, 836, 843h, 843par, 844h, 850, 853, 858, 864, 865, 866, 867, 868, 865/868miniark, 873, 875, 876, 877, 881y, 883, 884, 885, 888, 892, 893, 898, 899,

905, 906, 909, 911, 913, 914, 922, 923v, 923h, 923par, 934, 936, 940, 942n, 943o, 964, 965, 974, 976, 986h, 987v, 997,

998/1001miniark, 1006v, 1006h, 1007v, 1007h, 1011, 1032n, 1052, 1053, 1055, 1056/1057par, 1060, 1070, 1071, 1084, 1084/1085par,

1106, 1116, 1131, 1132, 1131/1132par, 1139, 1146, 1155, 1168, 1170, 1176, 1181, 1184, 1185, 1186,1190, 1192, 1193, 1196,

1218, 1219, 1220, 1225par, 1226h, 1229, 1238, 1241, 1242, 1243B, 1245, 1247, 1257v, 1258v, 1258h, 1258par, 1259h, 1259par, 1270, 1271, 1272, 1274, 1277, 1278, 1277/78par, 1295,

1301, 1295/1302 hefte, 1303v, 1303par, 1304v, 1305par, 1318, 1332v, 1332h, 1343, 1347o, 1353, 1355, 1357h, 1357pa, 1358v, 1358pa, 1359, 1368, 1369, 1372, 1373, 1376o, 1376n, 1377n, 1379, 1381, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1391o, 1391n, 1392o, 1392pa, 1393o, 1383n,

1411o, 1425o, 1425n, 1434o, 1434n, 1435, 1439, 1440, 1441, 1442miniark, 1444, 1446, 1447, 1448, 1450o, 1450n, 1452, 1453, 1454, 1459, 1469, 1475, 1476, 1477, 1479, 1481, 1485n 1487, 1488, 1490o, 1490n, 1491o, 1481n, 1492, 1496, 1497,

1521, 1532o, 1533n, 1534o, 1585, 1593v, 1593h, 1594v, 1594h,

TJENESTE: 1a, 1b, 3, 5, 6a, 6b, 6c, 7, 8a, 8b, 10, 12, 18, 19, 22, 29, 30, 32b, 33, 54, 60, 62, 68, 70, 77, 92, 93, 97, 100, 101a, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 134, 135, 136,

Har du merker, eller brev med singlemerker med tydelige Kristiansand-stempler å være av med, vennligst ta kontakt med KFK, 

Eventuell pris diskuterer vi.

 

 

 

à jour pr.26.03.2006.


Sist oppdatert den 23.04.2006
av Steinar Lerstøl