Informasjon om klubben

Klubben vår ble stiftet den 15/10 1932 og er en av landets eldste og største frimerkeklubber. På våre medlemsmøte har vi et variert program med f.eks. foredrag, fremvisning av samlinger, kveldsauksjoner, stor auksjon vår og høst, salg av frimerker, særstempler og kilovare, utvalgshefter mm.

For å se informasjon om årets styre o.l. klikk her

GPDR info

Noen praktiske opplysninger :

Møter : Medlemsmøtene avholdes annenhver tirsdag fra kl 19:00 iht. møtekort som utgis hvert år. Mange av medlemmene møter allerede kl 18:00 til bytting, frimerkesnakk osv..
Tidskrift : Alle som er hovedmedlem i en frimerkeklubb får tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utgis med 10 nummer hver år. Det er kun anledning til å være hovedmedlem i en klubb, men man kan være B-medlem (støttemedlem) i så mange klubber man vil.
Litteratur : Klubben kjøper hvert år inn forskjellige frimerkekataloger og abonnerer på en del tidsskrifter. Disse kan utlånes ved kontakt med 2. sekretæren på medlemsmøtene.
Utvalgshefter : Klubbens bytteleder får tilsendt en stort antall utvalgshefter hvert halvår hvor medlemmene kan kjøpe frimerker, brev, førstedagsstempler etc.. Hefter kan også lånes med hjem etter avtale.
Auksjoner : Det arrangeres 2 store auksjoner hvert år med ca. 500 objekter på hver auksjon. I tillegg arrangeres det små kveldsauksjoner med ca. 25 objekter på medlemsmøtene. Medlemmer som ønsker å selge frimerker, samlinger etc. kan ta kontakt med styret eller auksjonskomiteen.
Husfondet : Dette er et fond som ble opprettet for mange år siden, og med det formålet å skaffe klubben et eget hus. Drift av hus krever store ressurser, både menneskelig og økonomisk. Derfor har de siste års styrer ikke funnet det formålstjenlig å investere i eget hus. Det ble heller et tillegg i lovene slik at avkastningene kan brukes til dekning av husleie der hvor møtene avholdes.
Klubbens husorden : "Den Gyldne Furu" ble stiftet i 1953 og kan utdeles til medlemmer som har gjort seg fortjent til det p.g.a. stor interesse for klubben, filatelien eller klubbens ledelse. Utdelingen kan skje på klubbens årsfester, vanligvis hvert 5te år, ved en liten høytidlig handling. Høytidligheten har ingen sammenligning med logevirksomhet.
Utstillinger : Klubben arrangerer store eller små utstillinger hvis anledningen tilsier det. I løpet av de siste årene har klubben arrangert regional utstilling i 1995 og en nordisk utstilling i 1992 og  i 1999 en regional.  I oktober 2002  arrangerte vi Nordia 2002.   I juni 2007 ble Sørland 07 arrangert i forbindelse med landsmøtet. Nasjonal utstilling Sørland12 ble arrangert i oktober 2012

Dette var en liten fortegnelse som forteller om de aktivitetene som klubben driver med. Har du spesielle ønsker eller forslag til program på medlemsmøtene står styret alltid åpen for det. Klubben hjelper også til hvis noen har saker som må tas opp med Postverket. Klubben takserer også frimerker og samlinger som skal selges eller auksjoneres bort. Hvis noen av medlemmene ønsker å selge sine samlinger kan styret kontaktes.

Hvis du ønsker å bytte, kjøpe eller selge frimerker med noen av klubbens medlemmer finnes det en fortegnelse over hvem som samler på hva. Klubbens medlemmer samler på "alt mulig", så det er bare å spørre hvem som helst eller kontakt klubbens styre.