Bilder fra sommerturen 2023

Fotograf Anne Gunn Pedersen