Bilder fra sommerturen til Odder°ya 2018

Fotograf Anne Gunn Pedersen