OBJ KAT BESKRIVELSE VERDI UTROP
DANMARK.
1 10 perforerte hele juleark 1981-90 150
2 10 perforerte hele juleark 1991-2000 150
3 10 perforerte hele juleark 2001-2010 150
SVERIGE.
4 Restsamling i Facit-album  til ca 1955  Mange bra merker. 500
Mangler de dyreste seriene men god samling
5 Samling Sverige i stender album  1858-74 st + div tjeneste 300
6 st 2 x 9, 10,12   Blandet kvalitet 100
7 ** 64 s innstikksbok med mye merker bud
8 st 12 Lux stemplet Gagnet 18.4.66  mangler en tagg 700 100
9 ** 153 facit 153  XX 250 50
10 st 261 cv/ch par  Linne 350 70
FINLAND.
11 6 ulike slangetaggede i typisk kvalitet 150
ISLAND.
12 Samling i Leuchturmalbum med kassett. til 1995 1400
Inneholder bla høyverdiene fra Altingserien på brev
Ser ut til å være nokså komplett fra 1945-95
Stemplet og ustemplet
13 ** Facit 210 650 85
14 ** Facit 211 1100 150
15 ** Tj 3 800 150
16 ** Årssett 2000 100
17 ** Årssett 2014 150
18 * 23 B 1500 150
19 ** 185 420 80
20 ** 185 6 blokk 2500 450
21 ** 241 200 30
ÅLAND.
22 Årssett 1987 og 1989 50
23 ** Nyhetsabonnement   50 FDC fra 90 årene + postfrisk 90 årene 150
GRØNLAND.
24 ** Samling i innstikksbok A4 16s   Grønland  Høyt pålydende 600
inkl 28 miniark
25 ** Utgår
26 st 11 pakkepost 400 75
27 st 11 pakkepost 400 80
28 ** 13 pakkepost 450 100
29 * 13 14   ustemplet pakkepost 400 80
FÆRØYENE.
30 Færøyene og Grønland Stender albumark til 1999 med stemplede 350
merker.  Komplett i store perioder   2 ark med Slesvig  1-28
31 Samling i innstikksbok A4 16s Færøyene  1975-95 200
32 ** Safealbum med samling til 1997  st/postfrisk 400
33 st 4 120 35
BRITISKE KOLONIER.
34 2 restutvalgshefter Australske stater 350
35 2 restutvalgshefter fra Malaya North Borneo  Kelatan  Pahaug 350
36 4 restutvalgshefter fra Britiske kolonier 300
37 4  rest utvalgshefter fra South West Africa,Morocco Agencies,Muscat, 300
Nauru, New Hebrides og New Guinea
38 5 restutvalgshefter   Ceylon   Sri Lanka 400
39 5 restutvalgshefter  stater i Afrika 250
40 5  restutvalgshefter fra Nigeria 250
41 Adenmerkene og og 12 Pia er **   Øvrige * 200
42 British South Africa Company   Et par * resten stemplet 100
Noe varierende kvalitet
43 India   5 utvalgshefter med merker fram til 1968 300
44 Indiske stater   5 utvalgshefter fra ulike indiske fyrstestater 200
45 Rhodesia og land i Afrika   5 utvalgshefter 300
46 Samling i innstikksbok A5 60
ustemplet og stemplet
47 st South Africa Company    Kong George V 80
ENGLAND.
48 Samling med Elisabethmerker typebestemt samt samling bildemerker 500
postfrisk   inkl fosformerkene
49 Machin-head mye postfrisk 1967-72 400
Typebestemt ?  Høyt pålydende
50 portomerker 4d 5d £1  **   + st 4 bl £5 100
51 st Michel 16    5 stripe bud
52 ** Boks med 53 FDC fra 80 årene 100
53 ** Guernsey  Samling postfrisk i innstikksbok A5 200
inkl 29 miniark
FN.
54 Samling i innstikksbok A4 16 sider  FN Wien 200
Postfrisk en del blokker og miniark
55 st FN Østerrike 1986-2004  stemplet 450
FRANKRIKE.
56 ** Miniark og hefter postfrisk 400
ITALIA.
57 st Samling i innstikksbok A4    Italia 1945-65 500
LUXEMBURG.
58 ** Diverse helark og noen arkdeler med Europamerker og annet 250
Høy katalogverdi
PORTUGAL.
59 3 albumark med eldre merker i litt varierende kvalitet 150
60 Frimerker på innstikkskort  fra 1951-56 200
SVEITS.
61 Album i kassett med postfrisk fra 1984-95  ser komplett ut 400
Samt noen utstillingskort og merkehefter
62 Bok med ETB fra 1979-75  30 stk 100
63 Dublettbok med Pro Juventute og Pro Patria stemplet 400
64 B Lot brev  100 enheter  Gammelt og nytt  God variasjon 300
65 **/ * Samling i innstikksbok A5  1919-1965 200
ustemplet og stemplet  Noen dubletter
66 st 421 Pent stemplet miniark 750 150
67 st 425 Pent stemplet miniark 580 120
68 st 449 -461 Pent stemplet komplett Paxserie 8200 1500
69 st 673 Pent stemplet miniark 180 45
TYSKLAND.
70 Alliert okkupasjon sifferutg. 1946   Komplett serie **  42 * 100
Endel blokker og par
71 Krigs og propaganda forfalskninger  10 + 15 Germania  ** 24 euro bud
Garantist "spionage Falschung"
72 Samling i innstikksbok A4 16 sider  Vest-Tyskland 200
Postfrisk og stemplet en del fireblokker  80 tallet
73 Samling i innstikksbok A4 64 sider  Vest-Tyskland   dubletbok 400
Postfrisk og stemplet
74 Samling i innstikksbok A4 En del 4 blokker 200
Postfrisk og stemplet
75 st Samling i innstikksbok A4 16s   Vest-Tyskland 250
Mye LUX stempler
76 B Lot brev fra rett etter krigen bud
TYSKLAND BERLIN.
77 LT-album godt besatt  Mangler de beste fra starten. 450
Komplett fra 1957  men stort innslag av ustemplede merker * på
det nyere
TYSKLAND DDR.
78 st DDR samling i klembind med lommer 1981-90 300
79 ** DDR samling i Safe dual album  Komplett 1949- 1960 2200
Komplett postfrisk med alle miniark
80 ** DDR samling i Safe dual album  Komplett 1960- 1966 1000
Komplett postfrisk med alle miniark
ØSTERRIKE.
81 samling i album 1981-2000  stemplet og ustemplet 150
82 ** Samling i innstikksbok A4 16 s 200
Postfrisk
NORGE.
83 st 1 Flott bredrandet merke med 12 strek riststempel 1300 500
84 st 1 Annullert med "Rød strek"   1 side smal marg 300
85 st 2 Meget pen 2 sk Oscar med trering stempel 364 sidevendt 250
86 st 2 Pent par 400
87 st 4 3 merker i ok kvalitet 390 75
88 st 4 2 stk 4 skill oscar 260 50
et av dem fullstemplet 3ring 42
89 * 4 Ustemplet med hengselrest 500
90 st 8 8 stk NK 8 Alle 8 typene 150
91 st 10 med del av torings Drammen 400 100
92 * 11 ustemplet m hengsel sentrert ned 75
93 st 15 rettvendt st Bergen 175 50
94 st 15 To stk rundstemplet 200
95 16 17 Brev st Randsfj. banens postexp  16/9-1893  til Fredrikstad 300
Skillingsmerker brukt som øremerker
96 st 17 ax  + 17cx   To merker 2 skilling  Gråblå med toringsstempel 870 100
97 st 17 C  Pent rundstemplet merke  Eierstempel 650 100
98 B 18 Brev til Christiansand  st Stavanger 50
99 st 22 Med nr st 1 Kjøbenhavn bud
100 st 23 Med blekkryss 250 50
101 st 24 Lot 8 merker med kvalitetsanmerkninger 100
102 st 24 III  Prøyssisk blå  trykksak til Portugal med singel 5 øre 750 250
st Bergen 6/5-1881 ank st bak
103 st 24 III  Prøyssisk blå  trykksak til Portugal med singel 5 øre 750 250
st Christiansund 13/4-1882  ank st bak
104 st 28 Ok rundstemplet merke 1000 175
105 st 32 Rettvendt fullstemplet Mandal 40
106 st 35 Pent merke med god tagging 675 100
107 st 38 og 43  8 merker med pene stempler  bla Klep Kvikne Birid  Feiring 100
108 st 41 Lot 3 stk merker 450 75
109 st 46 Rettvendt Christiania 190 50
110 ** 48 I   15 blokk 2 øres prov  Rustflekker på fire merker 300 50
111 ** 49 I  2 stk 3 striper  Kvalitetsanmerkninger med brett + hengselrest 100
Pen fremside
112 st 52 I 4 stk  Alle 4 typene 40
113 st 53 Lot 12 merker på innstikkskort  Forskjellige farger og plater 100
114 st 53 I  Fullstemplet Svorkmo   1 lav tagg bud
115 st 53 III  5 stripe på klipp st Trondhjem  Type 3-4-3-4-3 100
116 st 53 IIIc  VI VII   Tre klipp med par striper  Pene 500
117 st 53 VII  4 stripe st Hovind jernb.   på klipp 200
Type 1-2-2-1   Pen
118 st 53 VIII NK 54V klipp med 4 stk  + 1 stk 10 øre plate VIII 100
St 12-12-93  Dette er tidligst kjente dato på NK 53VIII
119 st 54 I Komplett typesett 1-4  Pene 160+ 75
120 st 55 Klipp med 3 stripe 200
121 st 62 Komplett typeoppsett samt alle vannmerkestillinger 100
Totalt 20 merker i bra kvalitet  Uvanlig tilbud
122 st 68 stemplet fireblokk 300 50
123 st 70 Fullstemplet Øre 225 50
124 st 70 ,71,72  Pene rundstemplede merker 670 100
125 st 86 Pent st merke 850 125
126 * 86 650 75
127 st 93 Rundstemplet sentr til venstre 1100 200
128 ** 94 Postfrisk med litt limkrakelering 2700 500
129 st 95 Trestripe st Kristiansund 180 bud
130 ** 102 Klippet i venstre side  Fra hefte/rull? 350 bud
131 ** 146 450 90
132 * 149 Den vanskelige 35 øren med svak skygge etter hengsel 2900 300
133 ** 159 -162  Pen serie Ibsen 480 100
134 ** 181 -183 Pen serie Nordkapp I 1180 250
135 ** 191 Pent merke med arkrand 475 100
136 ** 213 -215  Postfriske 12 blokker 480 80
137 ** 223 -224  Nordkapp II 190 35
138 st 225 227   10 øre Maud par st Flekkefjord i 39 og 20 øre st 39 320 50
139 ** 259 Legion postfrisk 130
140 ** 300 -301  Postfriske 25 blokker Quisling 4250 700
141 ** 311 -313  Nordkapp III i 15 blokker nedre høyre hjørne 900 180
142 ** 330 Postfrisk 13 blokk 390 60
143 ** 336 Postfrisk 80 blokk brettet 1360 250
144 ** 350 -353  Kronemerker Haakon VII 760 150
145 ** 354  -358 Løvemerker 850 150
146 ** 397 Postfrisk 4 blokk  den gode 35 øren 560 100
147 ** 414 Postfrisk 15 blokk 300 50
148 ** 483 484   Flyktningehjelpen i 4 blokk postfrisk 200
NORGE TJENESTE.
149 ** Lot tjenestemerker i 5 striper  Offset I  Tj 75,76,78,81,82,83 1065 200
85,86,93-95
150 ** 34 Postfrisk 25 blokk 375 50
151 ** 51 Postfrisk 50 blokk 1750 300
152 st 53 Pent hjørnestemplet solkors 25 øre i 1945 300 50
NORGE PORTO.
153 Postkort st Førde 6/4-10  Satt i porto med P9 50
Frankert med 3 stripe NK 73
154 st 7 Pent merke 625 100
NORGE FDC.
155 120 FDC i kontorperm med fine lommer   1955- 1994 250
156 Brevordner med 150 brev,FDC og særstempler  Fine brevlommer 150
157 ** Perm med 73 FDC  1987 til 1993 300
158 FDC Lot 13 FDC 1941 1960 1300 200
159 FDC Lot 14 FDC med og uten vignett st Kristiansund bud
160 FDC Lot 6 forskjellige FDC fra krigen  bla Landshjelp I 380 75
161 FDC 14 FDC rek    Wergeland  st Egersund 175 40
162 FDC 259 Legion på konv. til Kristiansand 800 150
163 FDC 260 Universitet på REK brev til Grimstad 500 100
164 FDC 300 -301  Par Quisling st Kristiansand 1/2-42 500 250
165 FDC 312 -313  Nordkapp III  Mangler 15 øren 220 40
166 FDC 372 -373  Brev sendt til USA  st Hvittingfoss 330 60
167 FDC 380 -382  st Kongsvinger 250 40
168 FDC 404 -406  Garborg sendt til USA st Hvittingfoss 300 50
169 FDC 428 -430  Norwex 420 80
SAMLINGER LOTS NORGE.
170 Lot med poser og konvolutter i skoeske  mest 1950-60 100
171 Innstikksbok 32s med stemplede dubletter  Noen bedre merker. 200
Bla postfriske V-merker minus 50 øre med vannmerke.
172 Utgår
173 Safe dualalbum i 2 permer 1855-1982  Pent album 300
Noen ganske få frimerker innsatt
174 st 64 siders innstikksbok Veldig mye Lux/fullstemplet 600
Også noe skilling og stolpe posthorn Blandet kvalitet på posthor n
175 st Innstikksbok 32s med stemplede dubletter 100
176 st Innstikksbok med stemplede merker fra 70 til 90 tallet 100
177 st Innstikksbok med stemplede TJmerker + noe annet 50
178 st Safealbum 1970-93  stemplet. Mye Lux stempler 500
179 st Samling i klembind med noen hundre merker. 500
Mange pene/Lux stempler Mest moderne + tjeneste
180 st Samling i Middelthonalbum stemplet ca 1890-1980  Tj og portomerke 1800
Bra besatt uten de aller dyreste. Mange pene stempler.
Bla alle Nordkapp
181 st Samling i Middelthonalbum stemplet til ca 1980 2500
Bra fra skravert og framover + tj.    Mange pene stempler.
182 ** Samling i Leuchturmalbum 1980-2006 Nesten komplett postfrisk 600
183 ** FDC album med kassett med Blokker og helark fra ol 400
184 ** Frimerker fra affixingruller  Frim. dag 2014-17 400
185 ** Innstikksark med en del skillinger og noen nyere 4blokker ** 4000 300
186 ** Innstikksbok med 32 s med en del merker fra 80 og 90 tallet 200
187 ** Innstikksbok med postfriske merker fra Norge bla Nordkapp I 1500
Nansen I  Løve og Håkon 1946
188 ** Leuchturmalbum med kassett. Bladsett 1991-98 400
Ikke helt komplett med merker
189 ** samling i klembind  Noen få * ellers ** 1000
Mest 1930-70  + tjeneste
190 FDC FDC album med 30 FDC fra 90 tallet 100
191 ** 326 Frimerker fra affixingruller  Frim. dag 2014-17 400
VEST OG AUST AGDER BREV MM.
192 Klipp med 20 øre Solkors   Hjelpestempel Gjøvdal 6 X 44 50
193 TJ61 fullstemplet Hjelpestempel Kristiansand S 13/7-51 75
194 st Lot 15 stk lange tjenestemerker med stempler hovedsaklig fra 50
Setesdal   Flere fullstemplede
195 B 10 øre Solkors på lokalbrev  st Austad  13/2-45 75
196 B 15 øres brevkort til Finse 50
st Gamle Hellesund  24/7-22
197 B Lot 25 brev/kort med forskjellige V-A stempler fra 1996 50
Flere LUX-stempler på frimerket
198 B Lot 28 brev og kort med stempler fra Vest-Agder  fra ca 1900 100
199 B Portofri sag til Iveland   st Hordnæs 28/9-97 50
200 B Postkort til Bergen st Ivelands Jernb st  3 XI 19 40
201 B Skoleberetning fra Bykle skulestyre 1901-1905 75
st Valle 16/8-06
202 B Tre pene brev st Flekkefjord  i 1911  1932 og 1955 50
203 B 5 øre BK st litt utydelig 3 ring 144 og Flekkefjord bud
Kortet datert Kirkehamn 23/7-10
204 B Postkort til Aakerøen  st  Skottevik 19X11 50
205 B Skoleberetning  Tonstad skulestyre 1901-1905 75
st Siredal 5/7-06
206 B Postkort til DK med det vanskelige Valle LPA 27/3-75 50
207 B 14 Brev til Christiania   st Lillesand i 1869 150 50
208 B 77 II   Par på rekbrev til Flekkefjord st Farsund 11/12-06 40
209 B 79 pent brev til Sveits  st Christiansand S  19/7-06  ankomst st 75
210 B 79 På litt rufsete brev til Hull  st Farsund  juli 1902 50
Ank st Hull på baksiden
211 B 99 Postkort til Grimstad  st  Skjernøen  11/4-16 50
212 st 246 st KPH Tveitmoen  Setesdal 30
213 B 332 postkort st Byremo  18/12-45 bud
214 B 362 Brev st Arendal-Nelaug   11/5-48 100
215 B 362 Nk 96 x2 +Nk 98  Postkort sendt til Gamle Hellesund st Ulvøsund 75
23/12-17    Pent!
216 B 454 Postkort sendt lokalt st Høgemo 21/12-62 50
217 B 643 På brev til Kristiansand  st Hjelpestempel Iveland LP 26/5-83 50
SAMLINGER LOTS VERDEN.
218 Perm med merker med kristne motiv 100
219 Fransk Somalikyst 1958-67  komplett minus mi 371-2  stort sett 320
postfrisk
220 Samling med hefter og miniark fra flere land i Europa postfrisk 450
og stemplet
221 Samling med miniark fra flere land i Europa postfrisk 450
og stemplet
222 Albumark med Qatar samt innstikksbok med flere land i Midt-Østen 150
og Afghanistan
223 Australia   100 perfins 100
224 Australia  Stor lot på innstikksark og albumark 800
225 Cyprus  Lot FDC + nyhets abo ** 200
226 Egypt  Samling stemplet og ustemplet 300
227 Egypt og Ethiopia  samling i innstikksbok 400
228 Hellas   4 utvalgshefter med merker fra 1880-1978  Høy kat 500
229 Innstikksbok med araberstater 50
230 Innstikksbok med diverse land 50
231 Kroatia  Innstikksbok med dubletter  1941-45 200
232 Lithauen Leuchturm perm med hjemmelagede ark fra 1918-1940 250
samt noe Midt-Lithauen
233 Mongolia  25 merker fra 1924-25 på innst. ark  ex Mi 1-67 150
Flere gode
234 Palestina  10 merker 50
235 Prisbelønt samling fra KFK junior avdeling Motiv Hester 500
236 Restlot med funnmuligheter 200
237 Russland  Ungarn Jugoslavia   Lokalutgaver  Bra katalogverdi 250
238 Samling i innstikksbok A4  Franske kolonier + div land 100
Postfrisk og stemplet  merker og miniark
239 Samling i innstikksbok A4  Motiv : Dyr 100
Postfrisk og stemplet
240 Samling i innstikksbok A4 16 sider  106 miniark fra hele verden 150
Postfrisk og stemplet
241 Samling i innstikksbok A4 16 sider  Liechtenstein 200
Postfrisk og stemplet
242 Samling i innstikksbok A4 16 sider  Sportsmotiv fra Afrika 250
Postfrisk    endel miniark
243 Samling i innstikksbok A4 16s Kanaløyene Jersey Alderney Isle Man 150
244 Samling i innstikksbok A4 16s Liechtenstein postfrisk og stemplet 200
merker og miniark
245 Samling i innstikksbok A4 16s Miniark Stort sett fra kanaløyene 190
og Europa
246 Samling i innstikksbok A4 16s Motiv: Blomster 70
247 Samling i innstikksbok A4 16s Motiv: Romfart   inkl noen miniark 200
248 Samling i innstikksbok A4 32 sider  Hong Kong China  etter 1997 900
Postfrisk    inkl 64 miniark
249 Samling i innstikksbok A4 64 sider  Motiv Tegneserier 1300
Postfrisk  Mange miniark
250 Samling i innstikksbok A4 64 sider  Sportsmotiv 250
Postfrisk og stemplet
251 Samling i innstikksbok A4 Europamerker 400
Postfrisk og stemplet
252 Samling i innstikksbok A4 Europamerker 200
Postfrisk og stemplet
253 Samling i innstikksbok A4 TOGO 400
Postfrisk    inkl 27 miniark
254 Samling i innstikksbok A5 med 34 miniark 150
ustemplet og stemplet
255 Samling i innstikksbok A5 med merker fra Afrika 200
Postfrisk  med en del miniark
256 Samling i innstikksbok A5 med merker fra Cyprus 40
Postfrisk og stemplet
257 San Marino   Dubletter i Leuchtturm innstikksbok 320
258 Ungarn  Innstikksark med en del serier i **,* og litt st. 200
259 Ungarn  Rest samling i klembind 200
260 Ungarn  Samling i klembind  "Bak i boken" 250
261 Ungarn samling i klembind  stemplet fra 60 og 70 tallet 100
262 st Samling i innstikksbok A4    Fiskemotiver 150
Merker og FDC
263 st Samling i innstikksbok A4 16s   Merker fra flere europeiske land bud
264 st Samling i innstikksbok A4 16s Motiv:Alt på 2 og 4 hjul 190
265 st Samling i innstikksbok A4 16s Større miniark fra heleverden 150
266 st Samling i innstikksbok A4 32s Dyremotiv 250
267 st Samling i innstikksbok A4 32s Vietnam  stemplet og ustemplet 100
268 ** Hellas Innstikksbok med mye postfrisk 1967-72 500
269 ** Samling i innstikksbok A4      Motiv  Marilyn Monroe 50
Postfrisk merker og miniark
270 ** Samling i innstikksbok A4     Kamerun 300
Postfrisk merker og miniark
271 ** Samling i innstikksbok A4     Kamerun og Kongo 300
Postfrisk merker og miniark
272 ** Samling i innstikksbok A4     Senegal og Togo 300
Postfrisk merker og miniark
273 ** Samling i innstikksbok A4 16s   Mali  60 og 70 tallet 300
274 ** Samling i innstikksbok A4 16s Gabon og Kamerun 60 og 70 tallet 300
merker og miniark
275 ** Samling Malta på Leuchtturm ark 1964-76 postfrisk 200
276 * Laos 1951-57  Albumark med ustemplede utgaver fra perioden. 310 euro 150
Mangler Michel 40-42 og 52-53
DIVERSE NORGE.
277 Perm med julemerker og merkater 200
278 Brevlot + følgebrev  ca 35 stk 200
Hyggelige innslag
279 Lot 7 brev med førsteutgaven av automatmerker bud
280 OL-blokken. komplett sett gjennomhullet NO92 200
Meget lavt opplag
281 5 stk brev med KPH   Mykingstølen  Spyssøy Steinsvik på Sunnmøre 50
Storefjell  D/S Fæmund II
282 7 postlister/verdikart  st Åkerøya, Lillesand,Krs.s V.P   Høvåg 200
M/B Øya KPH    Kjøpmannvika
283 Bypost  Helsaker og merker  Drammen, Holmestrand og Kragerø 100
284 Frimerkeløst brev til Kjøbenhavn  st Christiania 27/4-1855 bud
285 Lot 24 minneblokker   bla begge DE-NO-FIL 500
286 Mappe med ol-frimerker bud
287 Polarpost  5 album i kassett med diverse polarobjekt 500
288 Postforseglet kilovare 1987 300
289 st Lykkebrevet serie B i 3 deler på konvolutt st Oslo 1300 400
290 st Brev og kort st 4 ring 80 Sandøen Eidanger/TE sidestemplet 200
Vraadal
291 st Håndbok for 4 skilling 1855 100
Utgitt i forbindelse med Norwex 55  Opplag 5000   Dette er 441
Inneholder trykk avMinneblokk Norwex 55
292 st Postens ol-bok  1994 60
293 ** Lot med NK 53-54  blandet kvalitet bud
294 ** Nyhetsabonnement    Hefter og merker 2000
Også noe litt eldre
295 ** OL blokk gjennomhullet NO92 60
296 ** Årssett 1973 650 200
297 K Første flyging Oslo-Thule -Tokio Around the World i 1953 50
2 kort
298 st 11 TJ 11 Par med KPH Tovsli   Telemark bud
299 st 246 Minneblokk 4 Norfilex-71 275 60
HEFTER NORGE.
300 Hefteårssett 1999-2014 2900
Kostpris 6000,-
301 ** Hefteårssett 1999 100
302 ** Hefteårssett 2000 130
303 ** Hefteårssett 2001 110
304 ** Hefteårssett 2002 100
305 ** Hefteårssett 2003 100
306 ** Hefteårssett 2004 130
307 ** Hefteårssett 2005 200
308 ** Hefteårssett 2006 200
309 ** Hefteårssett 2007 400
310 ** Hefteårssett 2008 300
311 ** Hefteårssett 2009 400
312 ** Hefteårssett 2010 300
313 ** Hefteårssett 2011 300
314 ** Hefteårssett 2012 400
315 ** Hefteårssett 2013 300
316 ** Hefteårssett 2014 300
317 ** Hefteårssett 2015 200
318 ** Lot 5 automathefter  forskjellige bud
319 ** Lot hefter  FH11 med 1 blokk  FH 28 x 2   FH41 og FH42 75
POSTKORT
320 S/S Hellig Olav  København-New York bud
sort/hvitt postkort st kristiansand 16/6-06
skrift på forsiden
321 18 postkort  sort/hvitt  småformat Bla Stavangerfjord 100
322 4 stk julekort fra 1943 100
323 K Lot 17 brukte kort 1930 tallet   Mest julekort 50
324 K Motiv Flyfoto Kristiansand sort/hvitt småformat brukt 1931 50
325 K Motiv Kristiansand Havnen  sort/hvitt småformat brukt 1929 50
326 K Høllen i Søgne  småformat  st Lyngdal 17XI 13 80
Frimerket er fjernet
327 K Postkort Homstean Øvrebø  ubrukt 30
4-58-28  Holmstean Øverbø
328 K Postkort Hægeland  ubrukt 50
27092 - Hægeland
329 K Postkort Soldathjemmet på Evjemoen  st Evjemoen feltpost 12V22 50
Frimerket er fjernet
330 K Postkort Vennesla  ubrukt 50
50184 - Vennesla