OBJ KAT BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilslag
DANMARK.
1 FH 1501-04 Prestigehefte nr 5 postfrisk  Nationalmuseet. 75
Inneholder 5 miniark
2 2 små Innstikksbøker med Danmark 100
3 * 15-28 Slesvig ustemplet serie  ustemplet 300 50 50
4 FH Ca 100 FDC i perioden 1961-75 100
5 FH 1404-08 Prestigehefte nr 2 postfrisk  Vikingskipsmuseet. 220 Dkr 75
Inneholder 5 miniark Opplag 33700
6 ** Thule  postfrisk serie med marginaler 340 75 75
7 Safe album uten lommer fram til 1994 med en del merker 100 100
8 FDC 5 fdc med miniark 50
SVERIGE.
9 Davo album fram til1982 med en del merker 100 100
10 5 doble innstikksark med merker 110
11 st 261 Linne cv/ch par 350 Bud 25
12 st Davo album fra til 1986  tynt besatt. 120
13 4 utvalgshefter  stemplet 50
FINLAND.
14 * 167 Pent Zeppelin 1930 ustemplet med svak hengselskygge 800 150 190
15 ** 18 Pakkeporto 1 kr postfrisk 380 75 75
16 * 16 Pakkeporto 20 øre ustemplet 300 50
17 * 147-49 Pen Zeppelin 1931 serie  ustemplet 790 150 150
ISLAND.
18 st Leuchtturmalbum skrubind med lommer med en del merker 100 170
19 FDC Perm med 80 FDC fra 80 talletmplet 100 100
20 ** Tj 5B + TJ 9B 5B par Pene merker 3000 225
ÅLAND.
21 8 sider med frankeringsetiketter  stemplet og postfrisk 150
GRØNLAND.
22 FH Julefrimerkehefte 1,2,3,4 og 6 samt hefte 4,5,7 og 9 150
Alle stemplet
23 Innstikksbok 16s Merker og miniark  stemplet og postfrisk 300 300
FÆRØYENE.
24 FH Frimerkehefter 1992-2007 3077 200
Alle stemplet
BRITISKE KOLONIER.
25 4 utvalgshefter med Jamaica + div br. kol 150 150
26 7 utvalgshefter med div kolonier, best på Hong Kong 200 250
27 6 utvalgshefter  fra Gold Coast/Ghana 250 250
28 4 utvalgshefter med Kenya  Uganda Tanganyika + div 200
29 Cyprus + div brit. kol.  5 utvalgshefter 200 200
30 3 utvalgshefter  fra Syd-Afrika 200
31 Malaya  5 utvalgshefter 500 500
ENGLAND.
32 Safe dual album i 2 bind st/ustemplet 1840-1993 900 1.100
33 6 utvalgshefter 500
34 st 64 siders innstikksbok med dubletter fra 1985 og nyere 200 200
35 64 siders innstikksbok med dubletter fra 1841-1985 300 350
Stort sett stemplet
36 st Innstikksbok med dronninghoder Machin  striper og par 50 50
37 Innstikksbok med Guernsey og Jersey 200 200
38 Innstikksbok Liten med eldre merker stemplet 200
39 Innstikksbok 32s England og litt Sverige 150 150
40 64 siders innstikksalbum med dubletter. Mange merker 500 500
41 25 innstikkskort med bruksmerker (dronninghoder i **/* kval, 250 250
42 Innstikksbok med regional dronninghoder samt frimerker og mini 300
fra Isle of Man og litt England "Bak i boken"
43 st 4 stk Windsor album (stanley Gibbons) med ark og masse merker, 1000
striper og noen miniark  1970-2000
44 Album i kassett med stor samling postfriske hefter og noen 600 800
prestigehefter
FN.
45 Innstikksbok 16s 300
46 FDC Davo-album med fdc fra 1957 og utover 100 100
47 Innstikksbok 32s Mye blokker og miniark 300
FRANKRIKE.
48 Kabe album med lommer 1978-90   Nær komplett  Mye postfrisk 400
49 5 utvalgshefter 500
50 Kabe album med lommer 1960-78   Nær komplett  stemplet 400
51 Innstikksalbum med precancels 300
52 64 siders innstikksbok med dubletter 1960-99  st/postfrisk 800
Godt besatt
HOLLAND.
53 Nederland + kolonier  Mye merker  Safe album + Davo album 800 800
54 Safe album med hefter fra Holland + noen fra Finland og Luxemb 400
55 6 utvalgshefter 500
56 Innstikksbok 16s Med merker og miniark 50 60
57 Innstikksbok med dubletter   Mest stemplet 400
IRLAND.
58 Innstikksbok 16 Samling Irland 300
59 Innst.album med en del merker. Stemplet og postfrisk på nyere 300 300
ITALIA.
60 Dublettbok med mange merker stemplet/postfrisk 1970-90 500
61 9 utvalgshefter 600 600
LUXEMBURG.
62 ** Diverse helark og noen arkdeler med Europamerker og annet. 200
Høy katalogverdi
63 B 40 stk FDC, særstempler og brev ca 1945-75 50
PORTUGAL.
64 Innstikksalbum med Azorene Madeira og noe Portugal 400
65 Innstikksbok med Azorene Madeira Portugal 400
Hefter og miniark
66 2 Innstikksbøker med miniark og blokker   ca 1974-96 350
stemplet og postfrisk
67 Dublettalbum 1969-77  En del merker 200
SPANIA.
68 Dublettbok med postfrisk til ca 1970 600
69 Dublettalbum 1950-80  En del merker 250
70 Dublettalbum 1950-80  Masse merker 250
SVEITS.
71 6 utvalgshefter 600
72 st Lindtner-album med ark fra 1945-79 og en god del merker 500 500
73 st Davo album med ark til 1945 1000 1000
Mange gode innslag og bra besatt
74 Løse albumark med eldre merker 400 400
Mange gode innslag
75 Dublettalbum 1966-86  Mye pro patria og pro juventute 200
76 Løse albumark med merker fram til år 2000 400 400
Godt besatt i lange perioder
77 Album i kassett med postfrisk fra 1984-95  Samt noen utstillin 300
kort og frimerkehefter
78 st Innstikksbok  med Pro Juventute og Pro Patria stemplet 350
79 st Perm med Sveits PTT kort 32 stk Jubileumsmerker og Pro Patria Bud 25
1969-75
TYSKLAND.
80 5 utvalgshefter med Tyske rike + Bund 400
81 ** Memel Tysk okkupasjon av Lithauen Michel 234I-237I  ** 300 530
Med garantistempel
82 ** Exportmesse Hannover 1949  miniark 110 Euro 150
83 ** Vest-Tyskland afa 176  Nansen 70  Euro 75
84 ** Vest-Tyskland afa 156,157,159 120 Euro 100
85 ** Vest-Tyskland afa 139 110 Euro 100
86 ** Vest-Tyskland afa 167-170 100 Euro 100
87 Dublettalbum 1966-90  Vest-Tyskland 250
88 Litt allierte besetningsutgaver, BRD og et bra innslag Memel- 500
gebiet. Mest XX, litt X og en del stemplet. Bra lot
89 Album med tyske besettelser 600 600
90 2 utvalgshefter med Tyske rike 1872-1923 500 500
91 8 utvalgshefter  Vest-Tyskland 600
92 st Sliten innstikksbok med miniark og frimerkehefter 400 400
5 miniark Tyske rike   + 3 sider ustemplet Norge. En del limlø
93 B Stor lot med 80 brev fra inflasjonstiden i 1923 1200
Mest innenlands men stor variasjon i frankering og forsendelse
typer
TYSKLAND BERLIN.
94 LT- album godt besatt. Mangler de beste fra starten. Komplett 400
1957 Mye ustemplet med hengselrest på det nyeste. Resten stemp
95 9 utvalgshefter 400
TYSKLAND DDR.
96 Safe album med blokker og sammentrykk 1985-90 400 400
97 Innstikksbok 16s DDR og Vest-Tyskland mange miniark 200
98 Safe album med samling 1963-69  Ser komplett ut   stemplet 400
99 Safe album med blokker og sammentrykk 1976-84 400 400
100 Innstikksbok 16s Div merker og miniark også noe Bund 100
101 Innstikksbok 16s DDR og Vest-Tyskland 100
U S A.
102 3 tykke innstikksbøker med dubletter  Brukbart med merker 500
ca 1940-97
103 2 utvalgshefter  USA 100 100
104 Perm med diverse FDC/brev Atlanta OL 1996 100
ØSTERRIKE.
105 st 8 utvalgshefter 600 600
106 7 utvalgshefter 700 700
107 Innstikksbok med feltpost  også Bosnia 150
108 (*) Lot på innstikksark ustemplet uten lim  1948-57 100 100
afaverdi som postfrisk 2100
109 st Lot stempelmerker i innstikksbok 250
NORGE.
110 ** 259 Legion postfrisk 750 100 120
111 ** 336 Brettet helark 100stk 1700 250
112 * 19 II    4 sk posthorn 90 Bud
113 st 393 Rundstemplet med variant 1 og 2 50 Bud 35
114 st 396 Rundstemplet med variant 1 og 2 50 Bud 25
115 st 350 Pent stemplede merker med variantene 1-2-3 40
116 st 42 Lot 30 merker i ok kvalitet 50
117 83 Litt oksydert gummi. ser postfrisk ut 3600 100 230
118 st 75y 3 øre st. VM 6  type 1   stemplet 08 500 100 100
119 st 65 Hjørnestemplet merke 275 Bud
120 st 6 Pent merke med del av to stempler 1900 250
121 st 27,28,30 og 31 Skravert posthorn m pene stempler. 1250 150 150
Litt kvalitetsanmerkninger
122 st 365 Variant H i hatten Bud 45
123 ** 1483-84 25 serier Nordia 2002 i halvark 2500 500 500
124 * 80 Litt skjev til venstre 400 50 50
125 st 420 Rundstemplet med variant 1 og 2 50 Bud 25
126 st 5 stemplet Christiansand 1860  3 stempler 350 50
127 st 177 Perfin "ST" Sarpsborg Tollsted    st Sarpsborg 25 IX 30 200 200
128 ** 330 10 blokk Hertugkrone 300 50 50
129 st 69II Fellingstype 1-4  lettstemplet 100+ Bud 30
130 st 35 Fullstemplet Chr Byp. God normaltagging 675 100 160
131 st 382 Rundstemplet med variant 2 og 3 120 40 40
132 st 328 Par på brevstykke st Kristiansand S  BK 3/1-45 140 40
133 st 58A Fellingstype 1-4  lettstemplet 360 60 75
134 st 58A 2 stk  Rundstemplet merker fra 1 og 2 trykning 180 Bud 35
135 ** 107 450 75
136 st 84y Trestripe VM st6  Pakkestemplet Kristiania 09 360 100 220
137
138 st 9 Par st. Fredrikstad  Litt tg.splitt oppe 950 150
139 163b Lot 31 stk stemplet og postfrisk 248 Bud
140 ** 445-47 Fireblokk serie postfrisk  Nordkapp V 700 100 135
141 ** 217-19 Turist m/vannmerke i 6 blokker 1440 200 200
142 st 8 Lot 4 stk rundstemplede 400 60
143 ** Lot V-merker med vannmerke  bla 2  10 ører  NK 261-67 330 50
144 st 2 rettvendt nr st 35 Tvedestrand 1000 300
145 ** 311-13 Nordkapp III i hjørne 15 blokker  Prima 900 175 175
146 st 5 Del av to stempler Bud
147 st 45 II omvendt fullst. Lillesand 1887 220 50
148 st 351 Pent stemplede merker med variantene 1-2-3-4-5 75 75
149 st 4 Pent merke med blekkryss 130++ 50
150 ** 300-01 Quisling i 25 blokker 4250 650
151 st 3 3 slag blått Christiania 525 100
152 st 23 Rundst merke 250 50
153 ** 345-48 Nasjonalhjelpen i 9 blokker 351 50 50
154 st 422 Rundstemplet med variant 1 og 2 100 40 40
155 st NK 4 + 9 stk t0 øre posthorn stolpe med pene stempler 100
156 st 58A Merke med oppgravert munnstykke type 1 pos H85 200 200
157 st 23 Blekkryss 250 50
158 B 23 Hel trykksak fra Throndhjems Missionskreds   Sendt til Stod 100
st 12-9-84
159 st 63 Fellingstype 1-4  lettstemplet 440 75 75
160 st 42-53 Lot stolpemerker på innstikkskort. God kvalitet 50 55
161 st 4 Lot 5 stk 4 skilling Oscar 650 100
162 st 3 Del av 2 stempler 575 150
163 st 54 Fullstemplet Lesje 1889 Bud 50
164 st 6 Skjev opp venstre del av Christiania 1900 300
165 st 8 Brev med NK 8 st Christiania 1866 150 50
166 st 1 Meget bredrandet på brevklipp med nr st 35 1350 500
167 st 68 Innstikkkort med 14 stk merker 140 Bud 30
168 st 80x+y Fellingstype 1-4  liggende og stående vm   sjelden utbud 448+ 100 150
169 ** 436 4 blokk 640 80 80
170 ** 48 2 fireblokker + par  Høyt overtrykk på den ene blokka 50 75
NORGE TJENESTE.
171 ** Tj51 25 blokk 15 øre Solkors 875 125
172 ** Lot postfriske 5 striper  11 forskjellige fra 5øre til 1 kr 1065 200
Offsak I
NORGE PORTO.
173 ** Pm 9 15 blokk portomerke 1500 300
NORGE FDC.
174 FDC 425-27 2 konvolutter  4 blokk og enkeltserie Bud 25
175 FDC 371 Par Håkon VII 75 år  st Briseid 190+ 40
176 FDC 374 Fireblokk Rødekors prov st Oslo 330+ 75 75
177 FDC 343-44 Folkemuseum fireblokkserie på to konvolutter st. Briseid 250+ 50 50
178 FDC 302-05 Nordraak rek FDC Frankert med 6 merker på hver konvolutt 100
sendt til Evje  merkeverdi 480,-
179 FDC Lot FDC på nøytrale konvolutter st Enrings Ekne  (Nord Trøndel Bud 25
SAMLINGER LOTS NORGE.
180 48 siders innstikksbok med dubletter 1996-99 med noe merker 100 100
Boka ser ny ut.
181 48 siders innstikksbok med dubletter 1950-77 st og ** 1000 1.060
Masse merker
182 * 66-376 Utvalgshefte med ubrukte/* priset til 3312 300 300
183 st Innstikksbok med dubletter 1947-71  med en del merker 50 300
184 48 siders innstikksbok med dubletter 1977-96  Mange merker 1000
og heftepar  mest stemplet
185 B Lot med særstempler ca 60 stk 100
186 Safe dual album 1971-82 komplett med stemplede merker 100 460
187 st 48 siders innstikksbok med dubletter 1938-88  Mange merker 400 800
188 ** Innstikksbok med Norge postfrisk komplett 1990-2006 1500 1.500
Pålydende kr 4490,-
189 16 siders innstikksbok med nyere norske merker + noen miniark 200 200
VEST OG AUST AGDER BREV MM.
190 B Postkort til Arendal st KPH Tånevikkilen (7 pkt) Bud
Dessverre er frimerket fjernet
191 B 2 luftpostbrev til Algerie og Holland  1947 og 1948 50
st Arendal
192 B 242 279 Logokonvolutt med 10 øre uten og med V st Arendal 10/12-41 50
193 B 6 lange tjenestemerker med fullstempler fra Setesdal Bud 25
194 B 2 luftpostbrev til Uruguay og Frankrike  1947 og 1953 50
st Arendal
195 B Bankobrev st Kristiansand s 9/5-59 På baksiden Lakksegl 75
Kristiansand IV og tellegebyr  Ankomst st Randaberg på Jæren 1
-59  frankert med 351,388 og par 453
196 B 279? Logokonvolutt med 10 øre V  i par st Åmli 3/1-42 50
197 B Portofri sak til Lyngdal st Flekkefjord 3/12-15 50
198 B Postkort til Gamle Hellesund st Skottevik 23/12-20 50 50
199 B Postkort til Gamle Hellesund st Rise ST i Nedenes  20/12-20 50
stearinflekk
200 B Klippfra følgebrev st. Gamle Hellesund 2/10-44  i blått Bud
201 B Sensurert luftpostbrev til Frankrike st Eydehamn 17/6-41 frank 200
med 222,237 og 242
202 B Liten konvolutt til Krs st Hornnes 5/3-42 frankert med nk 98,2 37 Bud 35
238,241
203 B Følgebrev fra Tyskland til Bergen med minist. KRS-FRH D 29IX28 150
204 12 stk brev/kort st Brevik - Kristiansand S Litra A C D 50
SAMLINGER LOTS NORDEN.
205 Innstikksbok 16s Finland Grønland Åland Island 200 240
206 Innstikksbok 16s Div merker og miniark fra Finland, Grønland 300 300
Island og Sverige
207 Innstikksbok 16s Sverige og Finland    stemplet og postfrisk 120 120
208 Innstikksbok 16s Finland Island Grønland 80 80
209 Innstikksbok 16s Danmark Sverige Finland 200
210 Innstikksbok Liten Sverige Danmark  Norge 200
211 Innstikksbok 16 Færøyene  Grønland og Finland  Div blokker og 200
merker
SAMLINGER LOTS VERDEN.
212 New Zealand 4 utvalgshefter 150 150
213 Innstikksbok 16s Afrikanske land Med merker og miniark nyere 150
214 Innstikksbok 16s Dominikanske republikk og merker fra det 80 80
engelske kongehus
215 Innstikksbok 16s Afrika   merker og miniark 80 80
216 Innstikksbok 16s Caribien merker 100 100
217 Guatemala Sliten innstikksabok med mange merker fram ti 60 åre 700
218 Innstikksbok 16s Motiv  Romfart 150
219 Guatemala  innst-bok "Bak i boka" 150
220 Guatemala Dublett innst-bok til ca 1970  Mange merker 500 500
221 Innstikksbok 16s St. Vincent  St. Lucia 150
222 Innstikksbok 16s Hellas Merker og miniark 150
223 Innstikksbok 16s Div land 150 170
224 Innstikksbok 16s Liberia  merker og miniark 100 100
225 Innstikksbok 16s Motiv Malerier 50 70
226 Gibraltar Grenada Irland  3 utvalgshefter 300 300
227 Innstikksbok 16s  Isle of Man  merker og miniark 120 120
228 Innstikksbok 64s  Russland  Sovjet  stemplet/ustemplet/postfri 300
229 Innstikksbok 16 Div merker og miniark stemp/ustemplet/postfris 200
230 Innstikksbok 16 Australia 100
231 Innstikksbok 16 Kina postfrisk   nyere 160 160
232 Innstikksbok 16 Dyremotiver 50 50
233 Innstikksbok 16 Fiskemotiv 100 105
234 Innstikksbok 16 Dyremotiv 50 70
235 Innstikksbok 16 Sommerfugler 600 600
236 Innstikksbok 16 Dyremotiv 100 100
237 Innstikksbok 16 Japan og Kina Merker og miniark nyere 200 200
238 Innstikksbok 16 Mange merker og miniark fra mange land 400
239 Innstikksbok 16 Mange merker og miniark 50 50
240 Innstikksbok 16s Jugoslavia Merker og miniark 200
241 Innstikksbok 16 Ungarn  Mange merker 100 100
242 Innstikksbok 16 Kazakstan Uzbekistan  merker og miniark 100 100
243 Innstikksbok 16 Motorkjøretøy 100 100
244 Innstikksbok 16 Ungarn  Tjekkia  Tjekkoslovakia 200
Merker og miniark
245 Panama Cuba Elsalvador Colombia  Dublettalbum med mye eldre me 700
stemplet/ustemplet
246 Innstikksbok 64 Ungarn og Polen 200 200
247 Innstikksbok 16s Motiv Tog 50 50
248 Innstikksbok 16s Antigua   merker og miniark 200 200
249 Innstikksbok 16s Sportsmotiv 40 40
250 Innstikksbok 48s Div merker og miniark 300
251 Innstikksbok 64s Div merker og miniark 300
252 Innstikksbok 64s Mange land i Afrika 400 400
253 Innstikksbok 16s Seychellene Maldivene Mauritius 200
254 Innstikksbok 32s Ungarn Polen Romania 100 100
255 Innstikksbok 16s Diverse merker 300
256 Innstikksbok 16s Russland sovjet Mye blokker og miniark 200
257 Persia/Iran  Klembind med merker fra 1903 til 1980 tallet 500
stemplet/ustemplet
258 Innstikksbok 16s Alderney Guernsey og Isle of Man 160 160
259 7 utvalgshefter med Ungarn 700 700
260 Innstikksbok 16s Motiv   Blomster 50 50
261 Innstikksbok 16s Maldivene   merker og miniark 200
262 Innstikksbok 16s Dyremotiv 50 50
263 Innstikksbok 16s Slovakia  Slovenia 200
264 Innstikksbok 16s Dyremotiv 100 130
265 Innstikksbok 16s New Zealand   Mye merker og miniark   nyere 200 200
266 Innstikksbok 16s Bulgaria Merker og miniark 100 105
267 Innstikksbok 16s Afrika   merker og miniark 150
268 Innstikksbok 16s Sportsmotiv 100 100
269 Innstikksbok 16s Belice 100 100
270 Innstikksbok 16s Sveits og Belgia 120 120
271 Innstikksbok 16s Christmas Island   merker og miniark 200
272 Innstikksbok 16s Vietnam merker og miniark 100
273 Innstikksbok 16s Kanaløyene merker og miniark 120 120
274 Innstikksbok 16s Sør og mellom Amerika 200
275 Innstikksbok 16s Antigua  Angilla  Jamaica 150 150
276 Innstikksbok 16s Makedonia 150
277 Innstikksbok 16s Div merker og miniark 150 150
278 Innstikksbok 16s Caribien 160 160
279 Innstikksbok 16s Caribien  Merker og miniark 200 200
280 Innstikksbok 16s Irland  merker og miniark 100 100
281 Innstikksbok 16s Skipsmotiv  merker og miniark 100 100
282 Innstikksbok 16s Dyremotiv  merker og miniark 100 100
283 Innstikksbok 16s Romfartsmotiv  merker og miniark 80 80
284 Innstikksbok 16s Europa Cept merker og miniark 200
285 Innstikksbok 16s Isle of Man  Jersey 160 160
286 Innstikksbok 16s Guernsey 160 160
287 Innstikksbok 16s Sør og mellom Amerika 150 150
288 Innstikksbok 16s Fiskemotiv 150 150
289 Innstikksbok 16s Canada  Merker og miniark 150 190
290 Taiwan  innstikksalbum med en del merker fram tilca 1980 350
291 Innstikksbok Liten Nederlandske Antiller 25 50
292 Innstikksbok 16s San Marino Liechtenstein merker og miniark 200 200
Postfrisk
293 st 2 utvalgshefter Belgia + 3 med Belgisk kolonier 200 200
294 Innstikksbok 32s Den engelske kongefamilien 300
merker og miniark
295 Perm med 200 maxikort fra flere land i Europa 100
296 Innstikksbok 16s Slovakia Slovenia Bosnia 200
merker og miniark nyere  postfrisk
297 FDC Perm med FDC 50 50
298 FDC Perm med FDC   FN og Danmark 50 50
299 ** Republikk Capo Verde 3 miniark Vapor Hundertwasser postfrisk 300Euro 300
Lite merke fra tape på det ene arket
300 Innstikksbok 16s Latvia  Lithauen   nyere merker og miniark 150 150
Postfrisk
301 Innstikksbok 16s Azerbadjan 150
Postfrisk
302 Innstikksbok 16s Ukraina og Hvite Russland Nyere merker/miniar k 200
Postfrisk
303 Innstikksbok 16s Liberia  Mange merker og 49 miniark 300
304 Innstikksbok 16s British Antarctic Territory Australia Ant. Te rr. 280 280
305 Innstikksbok 48s Motiv: Sport   mange merker og miniark 300
306 Cuba  Brev og kort 100
307 Cuba  Lot med brev og frimerker 500
308 6 utvalgshefter med Canada   Mange gode merker 800 800
309 Kypros Perm med noen miniark og merker postfrisk 100
310 Hellas Perm med innstikksark med "bak i boka" 300
311 Kypros Tyrkisk 2 permer med postfriske merker 1978-92 postfris 400
312 Egypt og Etiopia samling i innstikksbok 250 250
313 2 utvalgshefter  Australia 200
314 Australia Stor lot på innstikksark og albumark 500
315 Innstikksbok 16s Gibraltar Cypros Malta 200
316 st Mexico  Dublettalbum fra gammelt til nytt. Til ca 1970 800
God spredning.  Mye merker
317 Innstikksbok 16s Afrika + diverse land 100 100
318 Innstikksbok 16s Div merker og miniark fra mange land 250
319 Innstikksbok 16s Div merker og miniark med motiv Fly 100
320 Innstikksbok 16s Div merker og miniark med motiv Fly 100
321 Laos 1951-57  Albumark med utg fra perioden  ustemplet 100
322 Pakistan 16s innstikksbok med en del merker 200
323 Innstikksbok 16s med merker fra Iran  1980 100 100
324 Innstikksbok 24s med merker fra Iran  1897-1986  Høy katalogve 900
325 Ungarn Innstikksark med en del serier ustemplet og noe stemple 150 150
326 Dominicana  Innst-album med en del merker 300
327 st Memelgebiet 1923 stemplet og et par * 757 Euro 500
328 Cameroon  miniark fra 1969 200
329 Canada Innst album med blokker og miniark 400 400
330 Bolivia  Dublettsamling st/ust   Mange merker 400
331 Australia Dublettbok fra 1984-99  mest stemplet  mye merker 600
332 Andorra Innstikksalbum med en del merker 150 150
333 Hellas Klemalbum med merker fra 1970-82 stemplet Nær komplett 250
334 Vatikanet Dublettbok fram til ca 1990 500
335 6 utvalgshefter  Hellas 600
336 st Tjekkoslovakia i 2 innstikksbøker 48s 250 280
337 Tyrkia Dublettbok gammelt og nytt 200 200
338 ** Nigeria  Safealbum m Kassett. Egen montert samling 1961-73 400
339 Utstillingssamling i 2 bind. Pablo Picasso  105 monterte ark 1600
340 Innstikksbok 16s Diverse land 50 50
341 Innstikksbok med samling blomstermerker 200
342 Innstikksbok 16s Isle of Man   merker og miniark 150
343 Innstikksbok 16s Portugal  Nyere  miniark 150 150
postfrisk
344 Innstikksbok 16s Merker fra flere land 200
345 Innstikksbok 16s Østerrike 100 140
346 Libanon  Innstbok med endel merker til ca 1975 350 350
347 Nepal/Burma  Innstbok med endel merker 200
348 Australia 100 perfins 50 65
349 st Bosnia Innstikksbok med dubletter fram til 1918 + porto 800
350 Innstikksbok 16s Barbados  Merker og miniark 200
351 Innstikksbok 16s Vatikanet Merker og miniark 150
352 Innstikksbok 16s Russland  Merker og miniark nyere 250
353 Innstikksbok 16s Div merker fra Cuba 150
354 st 11B Dansk Vestindia  Pent merke 1500 200
355 st mi 7 Hellas Michel 7 stemplet 150 euro 50
356 El Salvador   Dublettalbum til1965   Bra lot 600
357 9 innstikkskort med merker fra Nederlandske kolonier 150
358 * 13 Dansk Vestindia  Pent merke 2000 300
359 6 utvalgshefter  New Zealand 100 100
360 st Memelgebiet 1920-22 stemplet og enkelte * 317euro 300
361 Innstikksbok 16s Kroatia Nyere  merker og miniark 200
postfrisk
362 st Russland/sovjet  7 utvalgshefter 500
363 Libya/Somalia Innstbok med endel merker 200 200
364 Ungarn Lot albumark med eldre merker 300 300
365 Ungarn  Innstikksbok med litt dublisering 1915-1989 800 800
Godt besatt
366 3 utvalgshefter  Latvia/Lithauen 100 100
367 Equador  Dublettalbum til 2000  Mange merker 600
368 Sovjetunionen i KABE-album 1954-70 400
Godt besatt  Komplett i lange perioder  inkl en del miniark
369 st Angola 4 utvalgshefter 150 150
370 Hellas  Innstikksbok med mye postfrisk 1967-72 300
DIVERSE NORGE.
371 st Portofri sag sendt fra Brevig til Gjerpen pr Skien 1853 Bud
372 st Lot med stemplede merker og enheter med trykningsdato 50 50
Totalt 18 stk  1965-93
373 * R2y Sentrert til venstre  *(*) 900 250 250
374 ** Lot med 12 forsk. enheter ** med trykningsdato i marginal 1965 50 50
enkeltmerker og fireblokker
375 B 23 Nordia 92 særstempler utenlandske postverk 7 forskjellige 50
376 ** Frimerker fra affixingruller Frim dag 2014,2015,2016 og 2017 400
377 Lot diverse bypost Drammen Holmestrand Kragerø 60 60
378 (*) mi123-4 Sør-Korea flagg Rød og grønn  flisetagget 100 Euro 200
379 Bypost Tønsberg 15 blokk ustemplet 50
POSTKORT
380 Lillesand oversiktsbilde  sort/hvit 30
381 Kristiansand oversiktsbilde  sort/hvit 40
382 Vigeland Sør Audnedal oversiktsbilde  sort/hvit ubrukt 30
383 Arendal oversiktsbilde  sort/hvit  ubrukt 40
384 Kragerø havna  sort/hvit  Småformat 40
385 Småformat fargekort   st Skien 1914 50
Motiv Notodden
386 Småformat fargekort ubrukt 50
Motiv Skien jernbanestasjon
387 Kristiansand festningen  sort/hvit ubrukt 40
388 18 stk storformat sort/hvit ubrukt 200
Motiv fra Telemark  Lårdal,Flatdal,Rjukan,Hjartdal
389 1 stk småformat sort/hvit 50
Motiv fra Kragerø sentrum  bla hest&kjerre
390 1 stk småformat sort/hvit 50
Motiv fra Kraftstasjonen ved Svælgfos
391 1 stk småformat sort/hvit  stemplet Edland 1903 50
Motiv fra Haukeliseter
392 1 stk småformat sort/hvit  stemplet Grænna 1909 50 50
Motiv fra Bø Prestegård  Telemark
393 7 stk småformat sort/hvit  brukt/ubrukt 100
Motiv fra Skien  Telemark
394 5 stk småformat sort/hvit 75
Motiv fra Rjukan  Telemark
395 1 stk småformat fargekort brukt i 1913 100
Motiv fra Tinnoset   Telemark
396 3 stk småformat sort/hvit 50
Motiv fra Dalen i Telemark
397 10 stk småformat sort/hvit 100 100
Motiv fra Telemark
398 10 stk småformat sort/hvit 200 200
Motiv fra Telemark bla Sauland,Kvitseid,Seljord og Rollag
399 10 stk småformat sort/hvit 100 100
Motiv fra Telemark
400 1 stk småformat sort/hvit 50
Motiv fra Løveid Telemark
401 12 stk småformat sort/hvit 50 50
Motiv fra Telemark
402 5 stk storformat sort/hvit  ubrukt 50
Motiv fra Kragerø
403 5 stk storformat sort/hvit  ubrukt 50
Motiv fra Skien
404 5 stk storformat sort/hvit  ubrukt  1 brukt 50
Motiv fra Porsgrunn
405 8 stk storformat sort/hvit  ubrukt 50
Motiv fra Dalen i Telemark
406 3 stk storformat sort/hvit  ubrukt 50
Motiv fra Notodden
407 10 stk storformat sort/hvit De fleste er ubrukte 100
Motiv fra Telemark
408 Flekkefjord  sort/hvit ubrukt 40
409 Mandal sort/hvit ubrukt 40
410 K Kartongkort  Seter motiv  Knud Bergslien 100
411 30 stk storformat fargekort Bud
412 K Snig Undal  småformat  st i 1918 frimerket er fjernet 40
Slitent kort Hjørnebrett
413 K Tvedestrand  st 24/11-60  storformat  svart/hvitt 40
414 K Parti fra Lillesand st Lillesand 25-3-55 storformat svart/hvit 40
Pent kort
415 Mandal gatemotiv sort/hvit ubrukt småformat 40
416 K Kristiansand S  Baneheia  storformat  svart/hvitt  ubrukt 30
417 25 stk storformat sort/hvit      En del kort fra Telemark Bud
418 K Vigeland S.Undal 1915  småformat  st. Mandal 27X16 40
Slitt i hjørnene