OBJ KAT Beskrivelse Verdi Utrop
DANMARK.
1 Innst.album A4 16s  med dubletter fram til ca 1980  mange merker 100
2 Innst.album litt abovare stemplet og blokker Dansk film. 100
og et afa 5 st nr 19
3 Innstikksbok A4 16s med  Danmark og Finland 200
4 Liten Innstikksbok med danske merker + et par miniark 100
5 st Soldaterfrimerkene stemplet 800 75
6 st 38 øre avisporto hjørnestemplet   avisporto 18 1200 100
7 st Leuchtturmalbum SF 1851-1999  inkl DWI og Slesvig 1500
brukbart besatt hele tiden og komplett fra krigen.
Pen og velpleid samling
8 st Postvesenet 300 år i stemplede fireblokker 1500 100
9 st Samling på gamle albumark fra 1864 til 1945  Tjeneste og porto 900
Bra besatt og mange pene merker
10 FH Dybbøl mølle  Komplett hefte 1200 130
11 st 144 -146  181-182  Luftpostmerkene pent hjørnestemplet 6600 500
SVERIGE.
12 Innstikksbok A4 16s  med Sverige st og postfrisk 200
13 Innstikksbok A4 16s  med Sverige st og postfrisk 200
14 st 65 forskjellige par (CV-CH) 855 100
15 **/* Verdenspostforeningen **/*   Kvalitetsanmerkninger  afa 174-188 600
FINLAND.
16 Innstikksbok A4 16s  med merker fra Finland 150
17 Innstikksbok A4 16s med Finland 200
18 Innstikksbok A4 16s med Finland 250
19 Innstikksbok A4 16s med Finland 200
20 Lot på 2 dobble innstikkskort A4 50
ISLAND.
21 TJ 5b** par  + Tj9b** 3050 225
22 Innst.album lmed mest stemplet merker + hefter. Også litt Finland 100
Bra lot.
23 Samling på gamle albumark fra 1875 og utover Ubrukt i siste del 800
ca 1940  er bla afa 111 og 120 med tollurstempler
24 st Innstikksbok A4 med Island 2000 til 2010  stemplet 800
Ser komplett ut
25 * 125 -140  Alltinget 1000 år komplett hengslet 2700 350
26 147 -149  Zeppelin 1931 30 aur liten hengselrest  1 og 2 kr postfrisk 1430 150
GRØNLAND.
27 2 mapper med årssett 1977-1994 + spesialsett 100
28 Innstikksbok A4 32s med Danmark og Grønland med mange merker og 300
miniark/sammentrykk.  Bra Lot!
29 Leuchtturmalbum SF i kassett 1905-2001 Grønland 200
Færøyene 1919-2001 Hovedsakelig uten lommer  Uten frimerker og
som ny.
30 st Varioperm med drøyt 100 FDC  1958-1995 100
31 st UTGÅR
32 st Lot 3 pakkeporto   afa 13-14-15  pent stemplet 2225 200
33 st Lot 6 pakkeporto   afa 4-5-6-7-9-11  pent stemplet 4215 400
34 st Lot 9 årssett 1977-81 og 1995 til 2001 + bunke FDC og maxikort 200
35 st Samling ark julemerker  1975-1999 100
36 st Samling hovedsaklig ** fra 1938 til 2000. mangler de dyreste 300
i starten, ser etterhvert komplett ut, inkl mange hefter
Bra samling.  Høy kostpris.
37 st Samling i Leuchtturm album med lommer. Ark til 2001 1000
Rimelig komplett fra 1938 til 1998  inkl Amerikautgaven og Thule
God stemplet kvalitet
FÆRØYENE.
38 2 mapper med årssett 1975 til 1995 200
39 Innstikksbok A4 16s med abovare ** og 4-blokker og stemplet par 100
1995-1997   Høy kostpris!
40 Innstikksbok A4 32s med merker fram til 1994. stemplet/postfrisk 750
4-blokker + mye pent stemplet. Masse merker    Høy kostpris
41 Lot årssett fra årene 1996 til 2001 + bunke med FDC og maxikort 100
1975-2001
42 Varioperm med ca 50 FDC/maxikort ca 1991-95 50
43 Innst.album med hovedsaklig postfriske merker og frimerkehefter 200
fram til 2001. Høy kostpris
44 Samling ark julemerker  1976 til 99  Noe dublisering 100
45 Årbøker komplett 1987 til 2001 totalt 15 stk 300
46 st Frimerkehefter 1992-2007 stemplet 27 stk 3077 160
47 st Lot provisorier enkeltmerker og klipp.  Pene 1160 100
48 st Samling i Leuchtturm album med lommer. Komplett til 1999 900
2 øres prov med attest falsk stempel og de andre provisoriene er
pene. Fin samling
DANSK-VESTINDIA.
49 st Lot med merker. Noen med taggemangler, noen helt ok 50
50 st 11 B    Pent merke 1500 200
51 * 13 Pent merke 2000 300
ENGLAND.
52 4 stk Windsor album (Stanley Gibbons) med ark og masse merker 800
1970-2000
53 Innstikksbok 16 s med dronninghoder regionale + noen miniark 250
Isle of Man
54 Innstikksbok A4 16s  med merker fra England og Irland 150
55 st Lot Dronninghoder regionale Bud
FRANKRIKE.
56 Kabealbum med samling 1960-78 300
57 Kabealbum med samling 1978-90 300
58 Dublettalbum 1960 - 99  Mye merker 700
59 Innstikksalbum med preCancels 200
60 ** Innstikksbok A4 64s  med postfriske merker 400
HOLLAND.
61 Dublettalbum 1965 - 95 300
62 ** Innstikksbok A4 16s  med postfriske merker 200
IRLAND.
63 Innstikksbok A4 16s med Irland 200
ITALIA.
64 Dublettbok med mange merker stemplet/postfrisk  1970-90 400
65 8 utvalgshefter 400
LUXEMBURG.
66 Diverse helark og noen arkdeler med europamerker og annet. 150
67 Innstikkbok med masse merker 1856-1950  inkl tjeneste og miniark 1200
68 Lot 40 stk FDC,særstempler og brev ca 1945-75 50
PORTUGAL.
69 2 Innstikksbøker med hefter og miniark  ca 1974 til 1996 300
70 Innstikksbok med hefter og miniark 300
71 Acorene Portugal Innstbok med moderne + Portugal porto/telegraf 300
SPANIA.
72 Dublettalbum med masse merker  ca 1950-1980 200
73 Dublettalbum  ca 1950 til 1980 200
SVEITS.
74 Album i kassett med postfrisk |984-85 samt noen utstillinskort 200
75 Dublettalbum 1966 - 86 150
76 Innstikksbok A4 16s  med merker fra 1978 til 1988 st/postfrisk 200
77 st Dublettbok med Pro Juventute og Pro Patria 250
TYSKLAND.
78 3 stk følgebrev til og stemplet Drammen fra Berlin 50
Alle merkene med Perfin.  Litt rufs i kanten
79 BRD  Dublettbok 1966-1990 200
80 BRD + et bra innslag av Memelgebiet. mest** litt * og en del st. 400
Bra lot
81 st BRD  Leuchtturm-album med lommer fra 1949-69  Klembind 300
Gode innslag men mangler en del av de dyreste fra starten
82 st Gammelt album .Merker med marginaler, nummer og priser 400
Hindenburg ++
83 st Hjelpere  1949 200euro 200
84 st Hjelpere  1951 170euro 150
85 st Hjelpere  1952 140euro 100
86 st Hjelpere  1953 120euro 100
87 ** Afa 386-96 Berømte tyskere komplettserie postfrisk 9000 Dkr 1200
88 ** BRD  Helfer der Menscheit   Fridtjof Nansen 70euro 75
89 ** BRD  Helfer der Menscheit  Michel 156,157,159 120Euro 90
90 ** BRD  Maria kirke 10 pfennig 110euro 75
91 ** BRD  Trafikkutstilling Munchen 100euro 75
92 B Lot 6 brev/kort m infla eller feltpost/krigsfange Bud
93 B Stor lot med 80 brev fra inflasjonen i 1923. Mest innenlands men 900
stor variasjon i frankering og forsendelsetyper
TYSKLAND BERLIN.
94 Innstikksbok  med mange merker  mest **  + noen hefter 300
95 Berlin Gammelt Leuchtturm-album 350
Mangler de beste fra starten. Komplett fra 1957, men mye * helt
til 1990
TYSKLAND DDR.
96 Safealbum med samling 1963-69 300
U S A.
97 3 Innstikksbøker med dubletter    ca 1940 til 1997 400
98 Album med brev fra OL i Atlanta 100
99 Innstikksbok A4 16s 150
100 Innstikksbok A4 16s med  USA 50
ØSTERRIKE.
101 Innstikkbok med dubletter  Portomerker og Avisporto 600
102 Innstikkbok med masse merker  Både itak\liensk og serbiske i 1000
tillegg. Ser overkomplett ut.   Bra lot.
103 Gammel innstikksbok  med Østerrike 50
104 Lot på dobbelt innstikkskort A4 50
105 Lot stempelmerker i innstikksalbum 200
106 st Lombardia  Venezia Bud
NORGE.
107 st Hefte jul 1997 + Valentinark 1998  st Posebyen C 40
108 st 1 Bredrandet merke med 11 strek rist. Meget pent 1300 400
109 st 1 Bredrandet merke med nummerstempel og blekkstreker  Pent 1400 400
110 st 1 Meget bredrandet på brevklipp med nr st 35 500
111 st 1 pent merke med 11 strek riststemplet posB33  Attest Moldenhauer 1300 600
112 st 3 Del av 2 stempler 575 150
113 st 6 Fullstemplet Christiania 16.6.66  "Papirkrøll" nede 1900 350
114 st 6 Pent merke med del av 2 stempler 1900 200
115 st 7 Pent hjørnestemplet merke 4100 750
116 st 8 Rettvendt st Kløven   30/5-1869 200
117 B 8 Brev med Nk 8 st Christiania 1866 150 50
118 st 10 Del av Christiania i 1875 1000 175
119 st 10 pent stemplet merke 1000 200
120 st 13 b   Del av rundst.  God sentrering 1700 300
121 st 16 Ib  Pent merke st Bergen 9.6.1874 på lite korsbånd-klipp 575 75
122 B 18 Brev st Christiania til Christiansand   T7 125 Bud
123 st 19 pent st omv Christiania   fargefriskt 100
124 st 23 Blekkryss 250 50
125 st 24 Gammelt utvalgshefte med 19 stk NK 24 Flere plate III 500
126 st 27 Rettvendt st Komagfjord 100
127 st 28 Fargefrisk 25 øre skravert st Holmestrand 1000 250
128 st 35 Fargefrisk Rundstemplet 675 100
129 st 41 Innstikksark med 41 til 55 med posthornmerker  Litt blandet. 50
130 st 41 Lot 20 stemplede 3 øre fra gammelt utvalgshefte 3000 300
Flere pene stempler
131 st 44 12 øre mattgrønn m del av to stempler Liten tynn flekk God farge 2800 Bud
132 st 49 -54 Lot 20mm  på gamle albumblad med typer og plater. 1000
Noen pene stempler
133 ** 49 II      16 blokk postfrisk 2800 500
134 ** 50 a   8 blokk postfrisk   taggesplitt i margen 600 100
135 ** 51 -55  to gamle utvalgshefter med 20 mm   ca 70 merker 500
2 øre til 25 øre stemplet  Flere besskrevet med div flekker og
streker
136 * 54 III  type 1 1200 250
137 ** 55 8 blokk 25 øre 20mm 7 merker **  God farge    Fin enhet 6400 1800
138 st 65 Hjørnestemplet 275 Bud
139 st 85 -87  Lot kroneprovisorier   God kvalitet 3975 500
140 st 89 -91  Pen rundstemplet serie   Håkon 1907 1900 300
141 st 96 Helark delt i to stemplet Drammen 10.3.21  Marginal Januar 1919 100
142 st 108 Rettvendt st Meisingset 100
143 ** 113 5 kr i 8 blokk postfrisk 1040 200
144 ** 113 Lot pene polmerker 131x2 132x2  134 580 75
145 (*) 149 Par 35 øre uten lim 90
146 st 181 -183 Pen serie Nordkapp I  st Nordkapp i 1937  Pene 1205 200
147 st 213 -216 Pent stemplet serie Håkon VII 578 75
148 st 229 -232  Krone Løve  1kr rettvendt st Sirnes 60
149 B 230 NK 230 + 232x2  på verdifølgebrev st Lillehammer 22.2.44  Bra 100
150 st 232 Fireblokk st Bergen 180 Bud
151 ** 255 -258  fireblokkserie Redningsselskapet 460 75
152 st 259 Legion nær fullstemplet Kristiansand S 1.8.41 775 100
153 ** 259 Legion i postfrisk 3 stripe 2250 500
154 ** 259 Legion og Universitet postfrisk  Universitet med hjørnemarginal 1250 250
155 st 260 Universitetet lett fullstemplet Drammen 1.5.45 475 100
156 st 261 4 stripe + enkeltmerke  st.ekte H.J.Enger 275 50
157 st 261 262 263 V m/vm i 4blokker st Drammen H.J.Enger på baksiden 1480 250
158 ** 261 -267  Lot V-merker med vannmerke 330 Bud
159 st 272 50 øre V m/vm del av to stempler. Attest Hans Enger 4000 750
160 st 272 50 øre V m/vm Par st Oslo Torshov 30.8-41 splitt i et par tagger 8000 1800
161 st 274 Lot 48 stk 1 øre V uten vm alle med Ekte H.J.Enger på baksiden 4845 300
162 ** 274 -292  V-merker uten vannmerke postfrisk serie 834 225
163 st 275 276 V u/vm 14 stk 2øre og 8 stk 3øre  H.J.Enger på baksiden 2130 150
164 ** 300 306  i fireblokker 364 50
165 B 303 Postkort med Håkon 7 st Oslo 7-6-45 og sensurst 32 i ring 50
166 (*) 330 Hertugkrone i 25 blokk vannskadet uten lim Bud
167 * 333 -338 Londonutgaven med overtrykk  "London 17/5-43"  ustemplet 6500 2500
168 ** 445 -447  Nordkapp V i fireblokker postfrisk 700 140
169 ** 469 471  i femstriper med marginal 575 90
170 ** 483 -484 10 blokk serie Flyktning   Prima 1600 250
171 ** 519 C  Original rull med 500 merker signert Karen Bergstøl 15000 2500
uvanlig utbud
172 ** 557 10 blokk 300 50
NORGE TJENESTE.
173 st Tj48,49,58 Solkors st Drammen.8.5.45  Ekte H.J.Enger på bak 620 75
Kvalitetanmerkninger
174 B Ca 70 brev fra overgangen til vanlige frimerker. Mye rek og 250
ekspress med lokale stempler
NORGE PORTO.
175 K P9 x 2  Postkort fra USA satt i porto med 8 øre og st Stavanger 50
1913
NORGE FDC.
176 FDC Kielland serie på uadressert konvolutt 320 50
177 FDC Lot 9 stk FDC på konvolutter og ark 1944-58 Alle st KRS. 1375 200
178 FDC Nordkapp III st Oslo BRVII 1.4.43 220 Bud
179 FDC 7 forskjellige FDC 1942-62   Prima 374 Bud
180 294 -299  Komplett Snorre på 2 litt beskårne konvolutter Rek/ekspres 50
181 FDC 330 Hertugkrone på uadressert konvolutt  st Drammen 15.2.45 700 90
182 FDC 330 Hertugkrone st Bekkelagshøgda 15-2-45 100
183 374 Par på brev til USA st Oslo 1.12.48 60
NORGE HELSAKER.
184 ** Lot 18 forskjelligge Søknadskort  inkl Sykkel + gummi 200
SAMLINGER LOTS NORGE.
185 Innstikksbok med ca 60 stk klipp og merker med hele eller deler 300
av kronet posthornstempler.  Flere pene
186 ca 160 presentasjonsmapper i perioden 1992 til 2002. 500
Inneholder 1 postfrisk serie + omtale.  Høyt pålydende
187 Innstikksbok A4 16s med i hovedsak små håkon og løve. 100
Mange fine stempler
188 Lang konvolutteske med brev delvis sortert på fylker Mest modern 300
600-700 stk  Både HJ,ST og KPH observert
189 Lang konvolutteske med ca 500 særstempler Mest fra 70 tallet og 300
mange lokale   Sett Frim dag 1975-79
190 Lang konvolutteske med diverse innhold Helsaker, maskinstempler 300
rek brev følgebrev ++   over 500 enheter   Artig!
191 Leuchtturmalbum SF i kassett 1855-1995 bla Nk 1, skilling Oscar 2000
og brukbart på øremerker og komplett i lange perioder ut de alle r
dyreste. Også Lykkebrevet i 3 deler
Ren og pen samling.
192 Leuchtturmalbum SF i kassett 1996-2001  Tom og som ny 250
193 Innst.album A4 32s med "Diverse ymse" Stemplede blokker Norge 300
postfriske hefter miniark stemplet + litt utland
194 Innst.album A4 64 med dubletter. Hovedvekt moderne etter krigen. 200
195 Innstbok med diverse  litt reisende,T-stempler og litt postfrisk 100
196 Lot med særstempler 60 stk 100
197 NK 86*  26, 47 og 2xNk184 50
198 st 2 Middelthon album 1955-2005 med noen egenmonterte lommer og en 200
del merker  mest stemplet
199 st 32 siders innstikkbok med stemplede fireblokker. Mest nyere 250
men noe halvgammelt   ca 200 stk
200 st 310 322 323 326-329 Lot merker st Drammen. H.J.Enger på baksiden Bud
Kvalitetanmerkninger
201 st Akershus isboks 2l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 70 tall
202 st Aust Agder isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
203 st Buskerud isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
204 st Dublettalbum 48 sider 1977 - 96   Mye merker og heftepar 900
205 st Finnmark isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
206 st Hedmark  isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 100
ca 1970
207 st Hordaland isboks 2l nærmest full av klipp med stempler 200
mest 60 og 70 tall
208 st Kristiansand boks 1l med noe klipp med stempler 50
ca 1970
209 st Møre og Romsdal Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
210 st Nordland isboks 2l nærmest full av klipp med stempler 100
ca 70 tall
211 st Oppland  isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
212 st Oslo isboks 2l nærmest full av klipp med stempler 100
mest 60 og 70 tall
213 st Rogaland  Svalbard Isboks med noe klipp med stempler 50
214 st Rogaland isboks 2l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
215 st Samling på gamle albumblad Fra skilling Oscar til londonmerkene 1000
Plukket, men fortsatt hyggelige overraskelser
216 st Sogn og Fjordane Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
217 st Sør Trøndelag Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 200
ca 1970
218 st Telemark isboks 1l med noe klipp med stempler Bud
ca 1970
219 st Telemark Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler ca 1970 +- 200
220 st Troms Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler ca 1970 +- 200
221 st Trøndelag isboks 1l med noe klipp med stempler 50
ca 1970
222 st Vestfold isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 100
ca 1970
223 st Østfold Isboks 1l nærmest full av klipp med stempler 100
ca 1970
224 st 4 skill oscar + 9 10øre stolpe med pene stempler 100
225 st Innstikksbok med dubletter 1909-44  flere pene stempler 300
226 st Innstikksbok med dubletter 1945-54  flere pene stempler 300
227 st Innstikksbok med porto og tjenestemerker. pene stempler 100
228 st Lot 15-20 poser med massevare (a 1000)  Løvemerker Stavkirke og 200
et par poser Olav. Tror ikke det er plukket for stempler.
229 st Lot rettvendte stempler på nyere merker 200
230 st Posearkiv  NK 240 -640     Masse merker 500
231 st Posearkiv  NK 651 -897  + tjeneste   Masse merker  Blåmerker 500
232 st Posearkiv  NK 900 -1432   Masse merker 300
233 st Posekartotek ca 1910-1940  Mange tusen merker  Plukket for 500
stempler  , men ikke varianter
234 ** Innstikkbok med postfriske merker/striper med trykkerimerker i 200
margene Arknummer ++  ca 1955-1980
235 ** Lot 20 stk miniark FD 1991 gjennomhullet NO02  portoverdi 298,- 50
236 ** Lot 5 4-blokker med trykningsmarginal. Litt kvalitets anmerkning 75
237 ** Nk 237,238 og 239  Lot arkrester  ca 700 merker hvorav ca 500 av 700 75
1 øren
238 ** Lot postfrisk på A4 innstikksark 1920-55 ink tj. Flere gode og 8716 1450
mellomgode. Alt postfrisk
239 B Lot 10 stk moderne brev med KPH stempler   Buskerud 50
240 B Lot 11 stk moderne brev med KPH stempler   Hordaland 50
241 B Lot 7 stk moderne brev med KPH stempler   Møre og Romsdal 50
242 B Lot 7 stk moderne brev med KPH stempler   Sør-Trøndelag 50
243 B Lot 70 stk  brev/kort  med jernbanestempler mest 1950-70 250
244 st 75 Innstikkbok med ca 350 merker 3 øre fintg Knudsen. Typer + 150
VM stillinger + platefeil
245 st 184 Innstikksbok A4 16s med ca 200 Radiumhospitalet 10000 400
Mange fine stempler
VEST OG AUST AGDER BREV MM.
246 Feldpostbrev sendt fra "M04407" = Marineartilleri arsenal Krs Bud
Kval. anmerkninger
247 Fireblokk m 4-ring 432 Bosvik  (Risør) 50
248 Lot 3 rekbrev sendt fra Nordia 2002  Pene 50
249 Motivstempel  Setesdal Mineralpark  med feil postnummer 4730 100
den 9/6-01   Kun et fåtall kjent.
250 st 2 brev "5 grams" til USA st Feda i 1958 40
251 st Lot 3 brev til Østerrike med forskjellige maskinst. Krs Bud
252 st Nk 327 på lokalbrev 10 øre Landshjelpst Mandal 1.12.44 50
253 st Postkort Ernst Hotel st Nationens Flyvepost  svakt stempel 500
også stemplet Kristiania 22/6-1920
254 st Postkort Strand Hotel Fevik  st Lauve 10.7.46 Bud
255 st NM-Friidrett 2002 2 spesialkort med PF og autograf av Andreas 75
Thorkildsen
256 B Brev sendt til Krs st med utydelig 4-ring 148 Pråmsnes og 100
Birkeland 20/4-25   7 pkt i Aune
257 B Lot 14 Rekbrev bla provisorisk etikett Birkeland 100
Veenesla  Mosby Kåsa og Kløftefoss
258 B Lot 5 rekbrev med merker fra Norwex 80   bla Mosby Vennesla Bud
259 B 2 Luftpostbrev til Aruba og Curacao st Arendal 1947 og 48 40
260 B Konvolutt med NK 945 stemplet med Maskinstempel Kristiansand 4600 100
22-08-86     Påskrift "ikke brukt Maskin" av Egil Evensen
Ikke registrert i Stillufsen/Hansen
261 B Lot 5 brev/kort st med Kristiansand S/Tur  1903 - 1933 40
SAMLINGER LOTS NORDEN.
262 Lang konvolutteske med flere hundre særstempler mest Sverige 300
263 Lang konvolutteske med flere hundre særstempler tema A - F 200
Eks Blomster Bil båt osv   Mye Sverige
264 Lang konvolutteske med flere hundre særstempler tema T - Å 150
Eks Tog      Mye Sverige
SAMLINGER LOTS VERDEN.
265 7 utvalgshefter Russland/Sovjet 400
266 9 innstikkskort med merker fra nederlandsk India 100
267 Bolivia  Innstikksbok med dubletter  Mange merker 300
268 Hellas  6 utvalgshefter 500
269 Hellas  Perm med innstikksark med "Bak i boka" 200
270 Laos Albumark med ustemplede merker  1951- 57 100
271 Lot innstikkskort med perfins fra diverse utland 100
Et par hundre ??
272 memel gebiet 1920-22 stemplet og enkelte * 317 euro 250
273 Australia Dublettbok fra 1984-1999  Mest stemplet 500
274 Berlin   9 utvalgshefter 300
275 Bosnia Dublettalbum til 1918    Bra Lot 700
276 Britiske kolonier Afrika  4 utvalgshefter 150
277 Cuba  Brev og kort 75
278 Cuba  Lot med brev og frimerker 400
279 Dominicana i Innstikksbok med en del merker 250
280 El Salvador Dublettalbum til 1965    Bra Lot 500
281 England  6 utvalgshefter 400
282 Eske med mer enn 500 konvolutter   Brev Berlin + FDC Israel 300
283 FN  Samling i Leuchtturmalbum New York  geneve og Wien fram til 500
ca 1983  mest ** og flere Flaggark
284 FN New York  Geneve og Wien  Eske med FDC 1951 til 1982 Bud
Noen hundre?  + aerogrammer
285 Frankrike  5 utvalgshefter 400
286 Guatemala   "Bak i boka" i innstikksbok 100
287 Guatemala Dublettalbum med mange merker fram til 1960 årene 600
288 Hellas Dublettbok med mye postfrisk 1967-72 200
289 Innstikksbok A4 32s med motivmerker Hest 100
290 Innstikksbok A4 32s med motivmerker Romfart og Røde Kors 100
291 Innstikksbok A4 48s med motivmerker Tog Også noe motiv sykkel 100
292 Innstikksbok A4 64s med dubletter  Ungarn 100
Noen merker. Katalognr 1729-3008
293 Innstikksbok A4 64s med dubletter DK Sv Israel Ungarn Berlin. 250
En del merker. Katalognr 1153-1728
294 Innstikksbok A4 64s med dubletter DK Sv Israel Ungarn Berlin. 200
En del merker. Katalognr 1-576
295 Innstikksbok A4 64s med dubletter DK Sv Israel Ungarn Berlin. 500
Masse merker. Katalognr 577-1152
296 Innstikksbok A4 64s med en del miniark fra hele verden. 200
297 Israel 1948-1980 i 3 permer med kassetter på Schaubekark 1000
Mange merker og også med TABS
298 Kypros  Perm med innstikksark med noen miniark 50
299 Kypros Tyrkisk  2 Permer med innstikksark med postfriske merker 300
fra 1978 til 92  De fleste med inntil 3 av hver + fireblokk
300 Memelgebiet 1923   stemplet og et par * 400
301 Mexico   Innstikkalbum fra gammelt til nytt til ca 1970 700
Mye merker
302 Nederland  6 utvalgshefter 400
303 Nepal/Burma Innstikkalbum med en del merker 150
304 Nigeria  Safealbum med kassett med egenmontert samling 1961-73 300
305 Pakistan Innstikkalbum med en del merker 150
306 Panama Cuba  Elsalvador og Colombia  Dubletalbum med mye merker 600
Mye eldre
307 Safe album med mange merker med motiv  Bil og Blomster 300
308 Safe album med mange merker med motiv  Fugl 300
309 Safe album med mange merker med motiv Blomster 300
310 Safe album med mange merker med motiv Båt, Dyr/dinosaurer 300
311 Safe album med mange merker med motiv Dyr 300
312 Safe album med mange merker med motiv Europa Cept og Fisk 300
313 Safe album med mange merker med motiv Fotball og Fly 300
314 Safe album med mange merker med motiv Fotball og Fugl 300
315 Safe album med mange merker med motiv Frukt og bær + Båt 300
316 Safe album med mange merker med motiv Hest og Fugl 300
317 Safe album med mange merker med motiv Hund og Katt 300
318 Safe album med mange merker med motiv Sport 300
319 Schaubæk album  "Grosse jugend - Ausgabe 1942" Hele verden 400
Ikke allverdens med merker
320 Sveits   6 utvalgshefter 500
321 Syd-Afrika  3 utvalgshefter 150
322 Tyskland Bund og Tyske riket 5 utvalgshefter 300
323 Vatikanet dublettbok fram til ca 1990 400
324 _Vest-Tyskland  8 utvalgshefter 500
325 Franske kolonier  Indochina */st Bud
326 Gammel innstikksbok A4 32s med Belgia 250
327 Innstikksbok A4 16s  med Albania og Polen 200
328 Innstikksbok A4 16s  med Blomstermotiv 100
329 Innstikksbok A4 16s  med Bulgaria og Romania 200
330 Innstikksbok A4 16s  med Sportsmotiv 100
331 Innstikksbok A4 16s med  Bulgaria 100
332 Innstikksbok A4 16s med  Hele Verden 100
333 Innstikksbok A4 16s med  Kina 300
334 Innstikksbok A4 16s med  Sveits  Liechtenstein og Holland 250
335 Innstikksbok A4 16s med  Vietnam 100
336 Innstikksbok A4 16s med Albania   Bulgaria 180
337 Innstikksbok A4 16s med Baltiske stater 250
338 Innstikksbok A4 16s med Disneymerker 250
339 Innstikksbok A4 16s med dyremotiv 100
340 Innstikksbok A4 16s med Hele verden 100
341 Innstikksbok A4 16s med Hellas 200
342 Innstikksbok A4 16s med Liechtenstein 200
343 Innstikksbok A4 16s med Nederlandske Antiller miniark 200
344 Innstikksbok A4 16s med Ungarn 150
345 Innstikksbok A4 32s med Disneymerker 250
346 Innstikksbok A4 64s  med merker fra Polen 200
347 Israel  Innstikksbok med dubletter  ordrestemplede 250
Mange med Tabs     Bra lot
348 Jugoslavia  Innstikkbok med masse merker 1918-1950  Bra lot. 1500
349 Jugoslavia på dobbelt innstikkskort A4 Bud
350 Mexico   Plansje med div merker 150
351 Plansjer 5 stk med merker fra heleverden 200
352 San Marino på dobbelt innstikkskort A4 100
353 Taiwan  Innst.album med endel merker fra til ca 1980 300
354 Titanic   Mappe med bilder og div. 100
355 Vatikanet på dobbelt innstikkskort A4 100
356 st Gammelt Schaubek album med en del merker Bud
357 st Hjemmelagde albumark med olfrimerker fra 1896-1952 Bud
358 st Sovjetunionen  Kabe-album 1954-1970  Godt besatt med merker. 350
Tilnærmet komplett i lange perioder  inkl en del miniark
359 ** Lot Frimerkehefter   Berlin  Færøyene Guernsey + mest Sverige 100
360 * Suriname  Lot ustemplet på innstikksark 500
DIVERSE NORGE.
361 DE-NO-FIL Nødblokk 200
362 Julemerker   Julen 1978 helark Lions Kristiansand med Oddernes Bud
kirke.  Nummerert
363 Lot 4 FN brev fra 1962 sendt til Norge. Flere forskjellige 90
stempler
364 2 fyrstikketiketter fra Oddernæs Tændstikfabrik.  Pene Bud
365 Eske med noen hundre bunter  Håkon  til mellomting? 200
366 Innstikksbok med ca 150 utenlandske Perfins. Mest  GB og DK 50
367 Julemerker Innstikksalbum A4 32s   Mest Norge + litt DK 100
368 Lot 8 stk minneblokker UPU 100 år Alle med trykkfeil noe som 500
mangler eller fargenyanse. Helt spesiell lot.  MB 6
369 Safealbum med minneblokker  bla DE-No-Fil og Norwex + 200
reproduksjoner
370 Safebrevalbum med ca 50 enheter med "ekspedisjonsbrev",ballong- 200
brev, flybrev ++
371 Innstikksbok A4 16s med PF Personlige frimerker Drøyt 100 stk ** 500
+ ca 20 stemplet
372 Leuchtturm perm med ca 50 enheter bla hurtigrutebrev Fodpost 1955 100
4-ringsklipp 795 og Stathelle 1917
373 st Postforseglet kilovare   År??  1990 tallet ?? 200
374 st Postforseglet kilovare 1982 200
375 B Lot 25 brev Nordia 2002 fra de 8 forskjellige postverk som 100
hadde stempel.  Bra lot
376 B Lot ca 30 reseptkonvolutter. Noe dublisering. Gammelt og nytt. 100
Bla gammel fra Grunerløkka apotek, Kviteseid apotek, Uranienborg .
Endel moderne fra KRS
377 B Frimerkets Dag 1982    40 brev (komplett?) forskjellige st på 100
konvolutter fra FDC-service frankert med single fra NK 918-921
378 B Lot over 100 Polare ekspedisjonsbrev 1977 - 1992 400
Mange signert av deltakere.  Høy kostpris
379 B Nordia 92 særstempler utenlandske postverk. 7 forskjellige 50
På Nordia92 konvoliuuetter
380 K Polkort signert Roald Amundsen sendt til Larvik st Polhavet 50
04.07.2024
HEFTER NORGE.
381 ** 2 Prestigehefter Kong harald og Sonja  PH 1 90
kostpris 190,-   Nk 1808-09
POSTKORT
382 Brevkort laget av Bjørkenever st Undset 1907 til Kristiania 50
383 Lot 12 stk forskjellige Postsparebankens reklamekort 1959-68 250
384 Safealbum med ca 180 stk Postens "kort sagt" utgaver 100
385 st Eske med postkort. Norge og utland ca 400  gammelt og nytt 200
386 K Christiansand Grim  småformat  stemplet i  1906  Pent kort 100
387 K Hilsen fra Mandal    1906 150
388 K Kristiansand  småformat  stemplet i 1932 100
389 K Kristiansand Dronningensgade  småformat  stemplet i 190832 200
390 K Ringperm med ark for Postkort ca 60 stk 250
Inneholder ca 230 kort. mest julekort og flere med julemerker
391 K 2 kort Kristiansand  småformat 100
392 K 2 kort Kristiansand  småformat  Det ene st Sørlandsbanen III  2/8-50 100
393 K 2 kort Kristiansand  småformat  Noe slitt 100
394 K 3 stk småformat sort/hvit motiv fra Dalen i Telemark 50
395 K Eske med 7-800 kort sortert etter motiv  A - F   Bra lot 250
396 K Eske med 7-800 kort sortert etter motiv  F - K   Bra lot 250
397 K Eske med 7-800 kort sortert etter motiv  K - Å   Bra lot 250
398 K 10 kort fra Telemark sort/hvitt storformat  ubrukt 80
399 K 18 stk storformat sort/hvitt. Mest turistkortfra Telemark 160
Lårdal Flatdal Rjukan Hjartdal Ubrukte
400 K 3 kort fra Notodden sort/hvitt storformat  ubrukt 40
401 K 5 kort fra Kragerø sort/hvitt storformat  ubrukt 40
402 K 5 kort fra Porsgrunn sort/hvitt storformat  ubrukt 40
403 K 5 kort fra Rjukan sort/hvitt småformat  brukt/ubrukt 60
404 K 5 kort fra Skien sort/hvitt storformat  ubrukt 40
405 K 7 kort fra Skien  sort/hvitt småformat  brukt/ubrukt 80
406 K 8 kort fra Dalen i Telemark sort/hvitt storformat  ubrukt 40
407 K Hilsen fra  Christiansand Grim  småformat  stemplet i  1902  Pent 100
408 K Småformat farge Notodden 50
409 K Småformat farge Skien Jernbanestasjon ubrukt 50
410 K Småformat farge Tinnoset  Telemark   st Larvik 1913 90
411 K Småformat sort/hvit Kraftstasjonen v/Svælgfos i Telemark 50
412 K Småformat sort/hvit Kragerø sentrum bla hest og kjerre 50
413 K Småformat sort/hvit Løveid i Telemark 50
414 K 181 -183 Nordkapp I serie på postkort til Danmark st Bergen 2-5-37 200
Motiv Bergen