OBJ KAT BESKRIVELSE VERDI UTROP
DANMARK.
1 Nytrykk 11-15 (1886) Pene. 750 80
2 Nytrykk av nr 11-15  (1886) Pene. 750 80
3 Nytrykk av nr 16-21  (1886) Pene. 1000 80
4 Nytrykk av nr 21G a-g (-b) Meget friske. 1800 200
5 Nytrykk av nr 3 2 stk,8, Tj 1-3 (1886) Pene. 1050 120
6 Nytrykk av nr 3,7,8,10 (1886) Pene. 800 100
7 Nytrykk av nr PE IIa-c 3 private essays. 600 70
8 Nytrykk av nr Tj 1-3. 450 50
9 Nytrykk av nr Tj 1-3. 3 hjørneeks. 450 50
10 Nytrykk av nr1 i par (1886) AFA Spec. N1 Aa, i pent par. 400 40
11 * PF 16a og b  2 pene merker. 600 80
12 st 1 3 merker med ulike nyanser. ca1500 150
13 st 5 Friskt,pent merke med nr.st og del av stedsst. 800 80
14 st 7 og8. 8sk gode marger 2 stk 7. 1540 300
15 st 22 a Pent merke. 600 70
16 st 25 -29 25 er b. Tildels meget pene,men 29 skjev. ca 900 100
17 ** 83 , 83x pent par , 1500+ 250
SVERIGE.
18 st 88 -97 Serie i typisk skjev kval. ca4400 450
19 ** 97 Litt skjevt,men OK for utgaven.Mini sort prikk i gummien 1700 200
(prod.bestemt).
20 ** 165 -6,171-3. 5 kr litt knapp oppe, ellers pene. ca3300 300
21 * 174 -188,179a Meget pen og frisk serie med førstegangshengsel. 5300 700
ISLAND.
22 st 14 +14Ba ok merker. 625 75
DANSK-VESTINDIA.
23 st 11 B Pent merke. 1500 200
24 * 13 Sentrert svakt o h.,ellers pent. 2000 300
25 * 36 -43  2 nyanser av 5 bit. 800 100
BRITISKE KOLONIER.
26 Aden med stater 1837-64. Samling med  mange gode merker og 350
høyverdier. 1939 kompl. 1949 Sølvbryllup mm.
27 Australia: Stort lot på innstikksark. 1000
28 Canada Samling i Safe album. På egenmonterte ark. Tekstet for 350
utstilling.  1952-1976.
29 Cape of good Hope.  St.G. 18c i meget pen kval, med gode marger £ 275 275
Gunstig!
30 India 1/2 a. (St.G. 14 (*) ). Meget frisk og fin.£ 120. Gunstig 90
utrop.
31 Kenya, Ug, Tang. Samling 1922-73. Det meste '/st. Mange gode 500
verdier og tagginger. Inspiser.
32 Malta Pent merke med liten hj.brett. AFA nr 40 *. 1400 ** 75
33 Nyasaland: Høyverdiene 1938.Pen kvalitet *. (1£'').St.G. 139-143. £ 170 350
ENGLAND.
34 30 s. instb. med kanaløyer til ca 1979. Både** og st +porto.Må 475
være nær komplett. Litt Eire også.
35 St. Gibbons alb 1970-99 med jub merker Tett besatt i lange per. 195
og flere heftebl av Greatings stamps.
36 60 s. instb. med kanaløyer England, noe Eire. Blandet **/st. 225
Mest 1980 tallet. England bedre høyverd. 1960 tallet.
37 Pent St.Gibbons alb 1070-99. med jub merker (storformat). Tett 195
besatt i lange perioder og flere hefteblokker av "Greatings stamp
s". God kvalitet.
38 Plombert 9 kg sekk kilovare. 400
39 Åpnet  9 kg sekk kilovare.Ser urørt ut. 200
40 st 16 Spesialsamling platenr påVictoria ca 120 forskjellige på album 150
ark. Gunstig utrop!
SPANIA.
41 Samling 1850-1987. Komplett i lange perioder. Kontorperm. 500
SVEITS.
42 Dublettbok med Pro Juventente og Pro Patia alt st. 400
43 Samling i Safe album. 400
44 st 449 -61 Komplett pen st Pax-serie. 8200 1500
TYSKLAND.
45 16 s inst.bok +løse arkSaar 29*,232A*,268-9*,286* etc. Mye 400
brukbart. Generalgouverment mye brukbart inkl tjeneste. Meget
høy katverdi.
46 1933-45.Det aller meste pent st.. 250
Også noe soner fra 1945-50.
47 32 s innst.bok full av merker. Gamle stater, mye Tyske Rike 325
fra starten, litt 1945-50,Sar,Memel etc. Mye pene st, men også
**/*. Høy kat verfdi!
48 Bayern: 16 s. innstikksbok med div. 150
49 Bøhmen og Mæhren dublettsamling i inst. bok. Mange merker. 225
**/*/st + div annet. Ta en titt.
50 Cottbus 1946. Komplett område ** i pen kval. £165 250
1-34.
51 Danzig: 16 s. inst bok full av merker. Mye bra, både **/*/st. 400
Meget høy kat verdi, lavt utrop.
52 Danzig: 16 s. inst bok med dub. bra spredning gjennom hele 175
perioden og flere brukbare merker. Blandet **/*/st. Lavt utrop.
53 Gro?raschen (lokalutg 1945). 200
AFA 1-24 **, 24 *.
54 Inst. bok med 5 s. Bayern og 11s. Tyske riket. Flere gode innslag 275
55 Krigs og propagandaforfalskninger. 10+15 pf Germania **. £ 24 50
Garanti st på 15 pf.   Pb 4-5.
56 Krigs og propagandaforfalskninger. 10+15 pf Germania **. £ 24 50
Garanti st. "Spionage Falschung"   Pf. 4-5.
57 Lubbenau 1945. Komplett ** tk og utk. 1200 200
1-12 +1-12V.
58 Meklenburg 1945-36 med 18-34 **/*. inkl 18a-20a. 1-14,24-34 inkl 200
26+29 i firebl. Høy verdi.
59 Niesky 1946 Diverse på albumark ** bla 1+2 i par £70 150
60 Sachen 1945-46. 20-29 st, endel ex 5-19 **/*/st.1 alb ark div 20- 100
23 st. 24-26 overst. mm
61 Soner fra 1945-50, med flere bra innslag. Også gamle stater i 200
godt utvalg. Høy kat verdi.
62 Stater Norddeutscher Postbezrk og Preussen på alb ark. Flere bruk 180
bare, bl.a. Preussen 22,25,26.
63 Storkow (lokalutg 1046). Blokk 1+2 stoppklebet. Pene. £ 300 375
64 Strasburg lokalpost. E 65 75
Blokk 3x.
65 Thuringen 1945-46. 1-10 med, 13-17 og 18-22 miniark,23-26 + bruk 150
sammentrykk. Mix **/*.
66 690- 692 Bilutstilling overtrykt Nurburgring-Rennen. 1 merke på klipp. 900 210
U S A.
67 16 s. innstikksbok med endel eldre  også noe fra andre områder. 400
68 64 s. innstikksbok med store mengder ** og st. Fra ca 1940 til 400
70 tallet.
69 Innstikksbok med dubletter mest st.Dårlig kval på det eldste. 500
ØSTERRIKE.
70 16.s inst. bok med 1858-1915 noen bruksserier 1925-35. Flere ok 175
verdier.
71 16.s inst. bok med 1935-70. Mye bra (særlig 1945-55), men det 225
meste er *. Meget lavt utrop.
72 48 s. inst.bok fylt med merker. Mye bruksserier fra hele perioden 125
men også noe jub.merker.Etpar brukbare observert. Lavt utrop.
NORGE.
73 st 4 Pent merke fullst. Egersund. 130 50
74 st 6 Type 2 Rettv st. Arendal 24/11-1866. Anelse lav tg. oppe. 1900 150
75 **/ *  16 Fireblokk. 510 75
76 st 32 -15 Grei lot 13 sk merker i norm. kval. 4475 600
77 st 32 -34 2 serier rundst og PK-st. 1200 200
78 st 38 Prakt st Lyngdal 10IV 84. Dette er tidligste registrerte dato 100
for dette st.
79 st 39 x/y  Begge nyanser 20 ø brun med ett rundst. 100
80 st 42 Ia,Ib,II Alle 3 nyansener på 5 ø 21 mm. fullstp. 365 100
81 st 53 IIb  Rettv del av lilla privatst. N.Rosenkilde & co, Nov 86, 72
Christianssand..
82 st 65 -72 Serie Knudsen gr.tg. med ett rundst inkl prakt. 4475 600
83 st 85 I Rundst. merke med del av Skien 7/9-06. Senterert ned venstre. 375 75
84 ** 100 Flott 3-stripe m/ øvre marg. 750 150
85 B 206 +211  Rek/Postoppkravsbrev St. Oslo-Solli 9/10-40. Pent! 75
86 ** 259 Pen Legion. 750 100
87 ** 322 -24 75 serier i arkd +10 bl Gran. 2250 225
88 B 347 Brev til Oslo st KPH Landsskytterstevnet 1946 og Harstad 14/7-46 90
Meget pent!
89 st 350 Var 1,2,3 De tre variantene på pene rundst merker. 125 50
90 ** 393 -403+410 Haakon øre. 677 100
91 st 425 V1 Pent merke med variant 1. 80 Bud
92 ** 912 X2 (Hs5papir) Vanskelig papir i 4 stripe. 1000 200
93 ** 1813 -14 2 stk 6 striper på papir fra Dyreparken +1 par. 200
94 ** 3263 -29 75 serier i arkdeler + div annet pål ca 50,- 3000 300
NORGE TJENESTE.
95 B Lot 20 brev med tjenestemerker 1930-1977.Variert. 200
96 B 39 +43+62 Bankobrev st. Trondheim BKO 1/3-46 50
97 ** 97 4 stripe med øvre marg. 200 40
NORGE PORTO.
98 * Lot portom. mellom 1 og 17. Pen lot! ca1400 200
99 * 7 Godt sentrert. Taggingsvariant. 1700 250
100 ** 9 yb 4 blokk m/marginal (NO)VEMBER-1911. Litt limbretter. 400 90
NORGE FDC.
101 FDC Pen alb m/kasett med FDC +** merker. 100
102 FDC Pen alb m/kasett med FDC ,særst mm. Inkl 5 myntbrev. 100
103 FDC 326 -329 og 407-09 2 pene FDC st. Kristiansand S. 470 100
104 FDC 359 -369 Postjub. på konv. st. Kristiansand S-Lundsiden 15/4-47. 420 125
105 FDC 469 -472 Kroneverdier Olav V på konvolutt st. Briseid 12/1-59. 1400 400
106 FDC 1813 -14 FDC Dyreparken. Merkene er på det sjeldne papiret som ble 200
brukt i dyreparken.
SAMLINGER LOTS NORGE.
107 Bok om kongehuset 1905.97. 50
108 Diverse lot. Pose med st norske merker. 11 ** miniark +noen 100
brev/kort.
109 Lot portomerke 5 på 5 plansjer, forsøk på posisjonsbestemmelse 700
Også 2 ** 4 blokker NL 169. 50 ø portoprov.
110 Pose med klipp fra følgebrev 1909 serien ca 750 gr. 200
111 Pose med klipp fra følgebrev ca 175 gr. Stort sett NK 76,77,79. 100
112 ** Frimerker fra Affixing ruller. Frimerkets dag 2014,15,16,17. 500
113 ** Frimerker fra Affixing ruller. Frimerkets dag 2014,15 og NF lands 400
møte 2015,17.
114 B Lot Stativdatost i stål 85 stk som ser forskjellige ut. 300
Hovedsakelig små konv.
115 B 70 brev og kort med julemerker Mest moderne. Flere hvor st. 75
binder.
116 FH 17 stk lokalhefter. 220
VEST OG AUST AGDER BREV MM.
117 st Klipp med 2 avtrykk av KPH Sandvatn Stasjon. 9 pkt. Sjelden! 75
118 st Lot 3 klipp fra kilovare med bakst. Fidjane i 1958. Uvanlig st. 50
119 st NK 4 2 stk St. 3 ring 64 = 6 pkt og Fede 14/11-1863 hj. mangler 400
= 6 pkt.NK1200,- for st.
120 st NK 8 Fullst Flekkefjord 21/2-1867. 100
121 st Portom. 1 Trestripe st. Engesland 30/12-89. Tidlig! Flisetagget 660 Bud
nede.
122 st Tj 23 i par KPH Tveitmoen =7 pkt. 50
123 B Prefilatelistisk brev st Flekkefjord 31/8-1851. Smuss og brett, 300 50
men pent st.
124 B 2 ubetalte brev St. Christianssand 1850+1856 og med portost. 5-46 200
med og uten strek. Pene brev!
125 B Bankobrev til Oslo st. Brennåsen 14/3-41. pent! 75
126 B Bankobrev til Stavanger st. Gyland 25/9-36. Pent brev! 100
127 B Portofri sag til Laurvig st. Flekkefjord 9/12-1856. Pent! 50
128 B Setesdal mineralpark 4730 Hornnes 9/6-01. Brev med det 100
feilgraverte st. Kun et fåtall st!
129 B Tysk Rek Feltpostbrev 1/8-44 FP-18775= Regimentstab Oslo til 75
Kristiansand. Ankomstst. kristiansand BK 3/8-44.
130 B 18 Brev til Kristiania st Flekkefjord 23/10-1872. bretter, men 50
dekorativt!
131 st 100 Bv+Bh+Dvn+DHn+Par Bv/Bh og par Dvn/Dhn. Uvanlig lot heftemerker!. 660 400
De fleste st Bygland Pene!
132 B 105 Bankobrev til Bergen st. Kirkehavn 17/6-17. Bak postale lakksegl. 200
Bra brev!
133 B 246 +250 Brev fra Arendal 16/8-46 Satt i porto i Kristiansand 19/8-46 50
134 st 293 i par med maskinst. Kristiansand 8/12-43. Gyldig stemplet. 260 75
135 B 325 på rek-FDC st TMS "Knut Hamsun i Grimstad" St brukt 1 dag.Ok. 150 Aune 50
136 B 350 +240+392 Bankobrev 105 ø st.Kristiansand <s bk 27/6-57.  . 75
På baksiden postale lakksegl og 20 øre i gebyr. Bra brev.
137 st 362 På klipp m/del av KPH Aukland. 6 pkt. 50
138 st 386 og387 Fireblokkserie st. Vågsbygd I22 st.Grøtet dato i st. 340 50
139 st 460 Klipp med KPH Svenevik +del av (Man)dal st i -61. 50
140 B 525 Brev til Kristiansand St. KPH Boreås i Flosta og Tvedestrand 200
2/5-66. litt avsmitting av lim.
141 st 912 Posthistorie Singelfrankering på gavekort Kvittering 100
Postsparebanken St. Hatlestrand 4/4-92. Uvanlig!
SAMLINGER LOTS VERDEN.
142 Mongolia:  25 merker fra 1924-45 på inst.ark. Ex Michel 1-67. £ 330 180
flere gode. Uvanlig lot.
143 Ungarn: 64 s.innst.bokmed ** fra 1916-75. God spredning, med 350
komplette serier fra hele perioden. Mye brukbart og meget lavt
utrop.
144 Ungarn: Album med Schaubeck-ark. ca 1913-1944. Flere brukbare 180
serier, særlig 1930-tallet.
145 Ungarn: Innst.ark med bra utgaver ca 1935-52. Både**/*/st, også 400
noen utaggede. Gunstig utrop!
146 Ungarn: Restesamling 1871-1946 på albumark. 200
147 Ungarn: Restesamling i klembind. 250
148 Ungarn: Rotelot med merker på innst.ark og div annet sammen- 150
rasket.Også noen FDC. flere bedre observert. Lavt utrop.
149 Ungarn: SAMLING I INNSTIKKSBOK MASSE MERKER. St/**/*. 200
150 Ungarn: Samling i klembind. Bak i boken. 300
151 Ungarn: Samling i klembind. St fra 60 og 70 tallet. 200
152 Ungarn: Tettpakket samling på albumark. ca 1913-39, med mange 400
gode merker.Også stor avdeling okkupasjon efter 1.verdenskrig
inkl. overtrykk til Romania. Mye bra. Uvanlig tilbud!
153 16 s.innstkkb. med div land 50
154 Albania Lot i innstikksbok. Mest fra før 1940. Også noen eldre 400
miniark.
155 Cypros: Mi 202-14 Postfrisk serie med "Specimen" overtrykk. £ 100 150
156 Fiume: Lot på innstikksark. 150
157 Fransk Somalikyst 1958-67. Nesten komplett, stort sett **. £ 460 400
Flotte og populære motivmerker.
158 Hellas: Innstikksbok med mye postfrisk 1967-72. 600
159 Hong Kong Mi 227+228 Pene ** merker. £ 50 60
160 Innstikksbok med dubletter 1941- 45. Fra Kroatia. 250
161 Laos: 1951-57 Nesten komplett med * Populært område. £ 310 180
162 Leuchturm album med automathefter fra flere land. Bla DK,Finland, 250
Tyskland og Canada, Frankrike.
163 Liechtenstein Samling i innst.bok med flere OK innslag. Her er 280
72-77st,134-37st,251,255st,310**,326-31**,332st,etc. Til ca 1977.
164 Polen  Dubletter i innstikksbok. 150
165 Polen  Dubletter i innstikksbok.Eldre merker. 400
166 Portugisiske kolonier: Mogambique. Samling på albumark, fra start 225
en til ca 1970. Lange perioder bra besatt.
167 San Marino Dubletter i innstikksbok. 400
168 Tonga: Lot 3 brev/kort 1950-75. Fargerike frankeringer. 75
POSTKORT
169 K Motiv fra Havnen Christianssand S. Bl.a. Eidanger/Arendal ved 60
havn brukt 1910.
170 K Komplett serie 15 stk vedrørende damperen Bremens reise til Norge 250
Postkort utgitt i Tyskland. Motiver fra Norge. Frankert med tyske merker