OBJ Kat Beskrivelse Verdi Utrop
DANMARK.
1 Dronning Magrete mappe Bud
2 Innstiksbok 16s med danske merker 50
3 Lot i Innstikksbok 8s Julemerker Sydlesvig + div 200
4 Mappe i forbindelse med kongelig bryllup 2004 Bud
Dronningmappe 1992-90
5 st Danmark Samling i innstikksbok fra ca 1945 og fram til ca 2000 100
6 FH 100 FDC fra perioden mellom 1961 og 1975 150
7 ** 212 Fireblokk med marginal 400 50
SVERIGE.
8 Innstikksbok 16s med merker  stemplet 200
9 Utgår
10 Lot i Innstikksbok 32s   En del striper og sammentrykk  stemplet 200
11 st Lot Sverige på 3 doble innstikksark 200
12 st Safe FDC album med 120 FDC hovedsakelig fra 1974-81 100
13 st 261 cv/ch par Linne  parstykke 350 50
FINLAND.
14 Innstikksbok 16s med Finland 100
ISLAND.
15 Innstikksbok med merker fra Island   Dubletter 100
Mange merker
16 Samling Island i Schaubek fortrykksalbum 1901-1987 300
stemplet/ustemplet
17 st 112 113 stemplet Pene merker 90
GRØNLAND.
18 st Innstikksbok med abonnementvare stemplede frimerker 1979-2002 300
Høy innkjøpspris
19 FH Julemerkehefte 1,2,3,4,6 200
Frimerkehefte 4,5,7,9
20 ** 8 -16    Prima postfrisk Amerikanerutgave 3500 600
FÆRØYENE.
21 Eske med FDC + xx fra abonnement til ca 1999 100
22 Safe dualalbum 1975-85 med kassett.  Postfrisk og FDC 300
23 st Frimerkehefter 1992-2007 stemplet 3077 300
24 st Færøyene og Grønland stender albumark til 1999 med stemplede 280
merker. Komplett i lange perioder  2 ark med Slesvig
25 st Innstikksbok med abonnementvare stemplede frimerker 1986-2006 500
Høy innkjøpspris
26 st Samling i Safe dualalbum 1975-97  stemplet/postfrisk 300
27 FH 5 stk årsett 1979-83 70
28 FDC 189 stk FDC Nesten komplett fram til 2007 200
29 FDC 57 forskjellige FDC fra perioden 1979-90 50
DANSK-VESTINDIA.
30 st Lite innstikkskort med 14 merker i blandet kvalitet 80
BRITISKE KOLONIER.
31 Innstikksbok 16s Merker fra mange land  Nytt og gammelt 300
32 Lot Aden   76 merker stemplet og ustemplet 100
33 3 utvalgshefter Gibraltar,Grenada,Irland 350
34 4 utvalgshefter Antiqua,Bahamas,Bermuda og Marokko 350
35 4 utvalgshefter Gambia,Gold Coast/Ghana + div 100
36 5 utvalgshefter New Foundland + Trinidad&Tobago + div 300
37 Barbados Innstikksbok 16s med merker Både nye og gamle merker 400
38 Barbados Innstiksbok 16s med 25 miniark + merker 300
Mye postfrisk
39 Britiske kolonier Omnibus utgaver stemplet/postfrisk 300
40 Grenada, Dominica,Anguilla,Cayman Island Innstiksbok 16s 100
postfrisk
41 Innstiksbok 16s med merker fra Malta og Gibraltar 100
42 Jamaica + div land Innstiksbok 16s med eldre og nyere merker 200
Mye postfrisk
43 Motiv: Det britiske kongehus  46 miniark + merker  32s inst bok 300
44 Queensland New south Wales + div land  Eldre merker 100
Liten innstikksbok
45 Australia 100 perfins 80
46 Australia Stor lot på innstikksark og albumark 650
47 st 4 utvalgshefter New Zealand 150
48 st 5 utvalgshefter Australia 500
49 st 5 utvalgshefter Britisk Guiana + annet 300
50 st 5 utvalgshefter Cyprus + Malta 300
51 st 5 utvalgshefter Malaya + diverse stater 600
52 st 5 utvalgshefter Pakistan, Hong Kong, Transjordan og Tonga 300
53 st 5 utvalgshefter Sør-Afrika, cape of good hope, Transval,Zululand 300
Sudan
54 st 6 utvalgshefter Canada 1000
55 st Lot Britiske kolonier på innstikksark 200
ENGLAND.
56 Innstikksalbum med Guernsey og Jersey Dubletter 300
57 Innstikksbok med merker fra Irland,England og Kanaløyene 100
58 Perm med myntbrev fra det britiske kongehus 100
59 Innstikksbok med merker fra England     Dubletter 150
60 st 2 Innstikksalbum med dronninghoder (Machin) Mange merker 400
61 st Innstikksalbum med dronninghoder (Machin) striper og par 100
62 st Innstikksalbum med dubletter 1973-1997 700
Mange merker
63 st 53 FDC fra 80 og 90 tallet Bud
64 st England Samling i innstikksbok 100
65 st Innstikksbok A4  med England dubletter 40
66 st Innstikksbok med dubletter fra 60 tallet og utover. 100
Hundrevis av merker
FN.
67 Innstikksbok 16s med merker. Også noe kanaløyer 150
68 Innstikksbok 48s med merker. Opptil 10-blokker postfrisk 400
69 Samling i klemalbum med stemplet og postfrisk og miniark 200
70 ** Flagg  Komplette helark postfrisk  1980-85     24 ark 6 årganger 400
71 FDC FDC album 26 sider med FDC fra FN 100
72 FDC FDC album med ca 110 FDC fra 1957 og utover 150
FRANKRIKE.
73 Innstikksalbum med Precancels 500
74 st Samling i Kabe album med lommer 1960-78  Nær komplett 500
75 st Samling i Kabe album med lommer 1978-90  Nær komplett 500
Mye postfrisk på slutten
76 st 1 innstikksbok  A4 64s Dubletter ca 1853-1986 100
HOLLAND.
77 Dublettalbum 1965-95   Mest stemplet 400
78 Album med automathefter   1964-92 400
79 Nederland + kolonier i 1 Safealbum og 1 Davoalbum 1000
Mange merker
80 Nederland Antiller  Liten samling i innstikksbok 100
81 st Nederland innstikksbok  A4 32 s Dubletter 1867-1998 60
IRLAND.
82 Innstikksalbum med en del merker stemplet og postfrisk på det 400
nyere
83 st Irland Samling i innstikksbok  stemplet og ustemplet 100
ITALIA.
84 Dublettbok med mange merker stemplet og postfrisk 1970-90 600
Noen miniark
85 Innstikksbok 16s 50
86 st Innstikksbok 16s med merker fra 1945-65 200
87 st 1 Innstikksbok  A4 32 s Dubletter 1863-1990 50
88 ** Dublettalbum med merker blokker og miniark  Mest postfrisk 100
LUXEMBURG.
89 Dublettalbum 1952-90   Stemplet og ustemplet 900
90 ** Diverse helark og noen arkdeler med europamerker postfrisk 200
PORTUGAL.
91 16 s innstikksbok   36 miniark + merker  postfrisk 200
92 64 siders innstikksbok med miniark og merker 300
93 Album med hefter og miniark 500
94 Portugal + Azorene Innstikkbok med moderne + porto/Telegraf 500
Portugal
95 2 Innstikksbøker med miniark ca 1974-96 400
Både stemplet og postfrisk
96 400 året for Dikteren Luis de Camoes fødsel.Serien er ikke kompl. Bud
97 Dublettalbum 1969-77  Endel merker 200
98 st 2 stk dublettalbum. Litt eldre til ca 1970 400
SPANIA.
99 Dublettalbum ca 1950-80 300
100 st 2 innstikksboker  A4 32+48 s Dubletter 1850-2000 150
101 st Innstikksalbum med masse merker  ca 1950-80 250
102 st Innstikksalbum med merker og miniark ca 1950-80 200
103 ** Innstikksbok med postfrisk til ca 1970 700
SVEITS.
104 Dublettalbum stemplet og postfrisk  1955-95 200
105 Dublettalbum stemplet og postfrisk  1966-86 200
106 ** Album i kassett med postfrisk 1984-95  + noen hefter 320
107 ** 449 -461   Prima postfrisk Pax-serie 5500 950
TYSKLAND.
108 Dublettalbum fram til 1980-2000  stemplet/ustemplet 300
109 Vest-Tyskland dublettalbum 1966-1990 300
110 Album med tyske besettelser 700
111 Ark fra utstillingssamling med brev/kort fra inflasjon  54 objekt 1500
112 Innstikksbok 60s  med postfrisk og stemplet Vest-Tyskland 150
113 Lot Tyske rike komplette serier velgjørenhet 200
stemplet
114 Tyske rike Generalgoverment og DDR  bla stemplet Engels miniark 800
og Mao luxstemplet
115 Vest-Tyskland Lux stemplede merker fra 1950-2000  4 plansjer 300
Beethoven blokk postfrisk
116 Innstikksalbum med 20 brev/kort 300
117 Samling BRD 1966-1989 i Safealbum med innstikksark.ikke fortryk 400
118 st 5 utvalgshefter Tyske rike + Vest-Tyskland 500
119 st Brev sendt til Norge st Kønigsberg  1/4 1870 Bud
Frimerke er fjernet
120 * Tyskland Zoner Klembind med en del merker  ustemplet 300
TYSKLAND BERLIN.
121 Dublettalbum fram til 1990  stemplet/ustemplet 400
TYSKLAND DDR.
122 16 s innstikksbok  merker + miniark 100
123 Innstikksbok 64s med DDR postfrisk/stemplet Mye merker 300
124 Innstikksbok 48s 82 miniark fra DDR  42 fra andre land 300
125 Safealbum med samling 1963-69  stemplet 500
126 Safealbum med samling med blokker og sammentrykk  1976-84 500
127 Tykk Dublettalbum/samling  Mye merker/miniark/blokker 600
128 st Safealbum med samling med blokker og sammentrykk  1985-90 500
Stemplet
U S A.
129 3 tykke innstikksbøker med dubletter ca 1940-1997 500
Brukbart med merker
130 Innstikksbok 32s med merker 100
131 st 1869 serien 1,2,3,6 og 15 cent Blandet kvalitet 350
ØSTERRIKE.
132 Dublettalbum stemplet og postfrisk  1960 årene og nyere 400
133 Østerrike Bosnia Innstikksbok med Feltpost 300
134 st Lot stempelmerker i innstikksalbum 300
135 st Lot Østerrike på 3 doble innstikksark fram til 1963 200
NORGE.
136 st Lot 4 følgebrevsklipp med pakkestempler Rammestempel Bud
Kristiansund N  + Kristiania-Majorstuen
137 st Lykkebrev på brev 3 deler   stemplet 300
138 1 Riststemplet med meget brede marger 100
Utglattet brett gjennom merket knapt synlig fra forsiden
139 st 5 Pent stemplet Drammen 150
140 st 10 Med del av torings Drammen 400 80
141 st 15 to stk rundstemplet 160
142 23 Hel trykksak Throndhjems Missionskreds 100
143 st 30 -77  Lot med 7 klipp med diverse øreverdier 50
144 st 31 Lot 5 stk stemplede 60 ørere marger Bud
145 st 32 -34 Stemplet serie Oscar I litt ujevn tagging/normaltagging 50
146 st 35 Rundstemplet merke med normal tg. 90
147 st 35 st Chra bypost 1879 675 100
148 st 40 Lot 4 pene merker 200
149 st 41 To rundstemplede merker 50
150 st 45 I+II  Rundst. merker 695 100
151 46 a+b Rundstemplede merker  Litt flisetagging 420 60
152 46 a+b Rundstemplede merker  Litt flisetagging 60
153 49 -55 Lot 20mm På to innstikksark   72 merker  Pene merker 300
154 ** 49 I 2 stk 3 striper Kvalitetsanmerkninger med bretter/hengselrester 80
Pen framside
155 st 50 53   Plansje med 6 stk klipp med div frankeringer 100
156 st 50 a    Trestripe st Trondhjem 225 50
157 st 50 a-b-c  Tre rundstemplede merker 320 50
158 st 52 -55  Plansje med 38 merker 20mm   5-10-20 og 25 øre 100
159 st 52 -58  Plansje med 7 stk klipp med div frankeringer  Bra Lot! 100
160 st 53 Plansje med 6 stk klipp med div frankeringer  Bra Lot! 100
161 st 55 Par posisjon 99/100 m variant 2  sentrert opp. Litt flisetagging 50
162 st 55 +67 Klipp med 3 stripe NK 55  st Trondhjem 24/4-97  Pen 385 50
163 B 62 Par på brev til London  st Feltpostkontor No1 2 VI 96 50
164 st 63 Lot 4 par + 6 løse  Totalt 14 merker rundst. God tagging 1540 150
165 st 64 x Lot 10 stk stemplede merker 2400 100
166 st 64 x og y Rundstemplede stående og liggende vannmerke 1340 250
167 st 64 x Tre pene rundst. merker  Normal tagging 720 100
168 st 65 Hjørnestemplet merke 275 35
169 st 65 NK 65 i par på 3 øres Brevkort st Trondhjem 22 VI 98 200
merkeverdi 550,-
170 * 66 280 35
171 st 67 Pen trykksak st Christiansund N i 1897 Bud
172 st 68 Innst kort med 3 og 4 striper 230 Bud
173 st 68 Plansje med 44 stk merker   Jomfruelig vare! 440 50
174 st 69 3 stripe på klipp st Tysnæs 25/1 1899 230 75
175 st 69 Innst kort med 21 stk 20 ører  Jomfruelig vare 525 50
176 st 69 Lot 10 stk stemplede merker 250 Bud
177 st 71 72   Rundstemplede merker 445 50
178 st 72 10 stk stemplede merker 2200 100
179 st 72 2 stemplede par. 880 100
180 st 85 87 1kr + 2kr portoprovisorier  Ok merker men blyantstreg på 2 kr 1175 100
181 st 100 Lot heftemerker  par + enkle merker 280 40
182 st 103 108 Følgebrev med stort Rammestempel Kristiansund N Pakkepost 100
1/6 20
183 st 103 110 Følgebrev med stort Rammestempel Kristiansund N Pakkepost 150
1/6 21  + SP1 = Sperrepakke
184 st 103 112 Følgebrev med stort Rammestempel Kristiansund N Pakkepost 100
27/7 21 + SP1 = Sperrepakke
185 st 104 Følgebrev st hullstempel   12/4-17  Soknedalen Pent 100
Loddrett trestripe
186 st 110 Følgebrev st med rammestempel Kristiania-Majorstuen 2/12-22 50
187 st 110 I Lux fullstemplet Kristiansund N  1-VI-11 200
188 st 111 110 104 108 Følgebrev oppkrav st Kristiania 2 IV 19  Sp II Bud
Dekorativt
189 * 130 -136 Polserie ubrukt  Brukbar tagging 535 50
190 ** 146 Postfrisk merke 450 70
191 ** 159 -162 Pen serie Ibsen postfrisk 480 80
192 * 181 -183  Nordkapp I ubrukt 150
193 ** 191 Pent merke Holberg 20 øre postfrisk 475 80
194 ** 206 209 210 postfrisk 365 50
195 ** 213 -216  Fireblokkserie 660 100
196 ** 236 9 blokk + 4 blokk 390 50
197 ** 255 -258  Fireblokkserie med hjørnemarg Litt abklach på 20 øre 440 50
198 ** 261 -268  Lot V-merker 330 50
199 ** 326 -29 Landshjelp 1944 75 serier i arkdeler 3000 200
200 ** 354 -358 Serie Løve 850 120
201 ** 386 -387  5 serier Poliomyelitt 380 50
202 ** 483 484  4 blokk Flyktning postfrisk 50
NORGE TJENESTE.
203 st 49 3 stripe 7 øre Solkors  st Mandal 17/12-43 60 Bud
204 st 53 Pent hjørnestemplet solkors 25 øre Bud
NORGE PORTO.
205 Lot på klipp med portomerker 50
206 ** 2 postfrisk men krakelering i limet 2300 200
NORGE FDC.
207 Safe brevalbum med diverse brev/kort/FDC  Mange st. Høllen 100
208 FDC 3 FDC Kreftsaken  Håkon 85 år  Kloster 270 50
209 FDC Lot FDC ca 1941-60  + Norwex 55 minneblokk  God kvalitet 160
210 FDC 233 -236 Nansen II st Oslo  Pent 550 100
211 FDC 260 Universitet  Pent Rek-brev til Gøteborg   Passerst. A0   Pent 500 100
212 FDC 300 -301  Quisling på to konvolutter sendt til Kongsvinger  Pene 500 100
213 FDC 354 356  To konvulutter st Drammen og Kristiansand   Pene 2600 500
214 FDC 432 435 NKS konvolutt st Slemdal  2/1-56    Pent 350 75
SAMLINGER LOTS NORGE.
215 Dublettbok 64s stemplet/ubrukt/postfrisk til ca 1950 1000
Mange merker men varierende kvalitet,særlig i starten
216 Liten lot på innstikkskort med bla snorre og redningsselskapet 50
217 Lot på innstikkskort med bla 4 blokk P8 st Bureau de Mer 100
Kristiansand- Frederikshavn  + tj 7 fireblokk postfrisk
218 Lot på innstikkskort med bla klipp fra Polkort og noen pent 50
stemplede NK 357
219 Samling i Middelthon album stemplet til ca 1980 2000
Bra fra skravert og framover
220 Samling Norge 1855-1990 i grønn Leuchturm album med kassett 2800
221 Samling Norge 1990-2006 i grønn Leuchturm album med kassett 400
222 Samling stemplet i Leuchturm album i kassett. Med lommer 800
223 st Innstikksbok med  norske merker 80 og 90 tallet 50
224 st Innstikksbok med stort sett bruksmerker fra 50 og 60 tallet 50
225 st Innstikksbok med stort sett norske merker 50
226 st Lot 20 stk fireblokker stemplede (Forskjellige) 50
Nk 118-401
227 st Leuchturm m kassett  Ark fra 1980-2005 200
Noen stemplede merker
228 st Norge Samling i innstikksbok  bla Universitetet og Nordkapp IV 100
229 st Samling i Davoalbum fra NK 1 til NK 1033 Kompl i lange perioder 500
Blandet kvalitet på det eldste
230 st Samling i Safe dualalbum 1982-92  stemplet 250
231 ** Lot 1872/1972 med Legion og Norwex55 1600 250
232 ** Safe dual album i 2 bind 1855-1985  Som nye En del merker på 400
siste del ** ellers spredt i første bind og *
233 ** Samlerhusets Norgesamling ** med endel ark og merker 100
234 B Brevlot + følgebrev  ca 35 stk 160
235 st 53 -105 Lot øremerker på klipp med div stempler 50
VEST OG AUST AGDER BREV MM.
236 5 øres brevkort Blekkrysset sendt til Arendal Kortet skrevet 100
Lyngøer og datert 21/6-82
237 Følgebrev ankomststemplet 1942 og Julekort st Vikeland 1945 50
238 Ilbud brev med 60 øres porto til Arendal st Spedalen 30/8-43 150
NK 238,241 og 314
239 Kvittering for rek-brev st Drangsholt 26/6-37 50
240 Nordia 92 særstempler utenlandske postverk 7 forskjellige 50
på Nordia92 konvolutter
241 Postkort med motiv Ny-Hellesund  st Arendal-Nelaug 19/4-43 200
242 Ubetalt brev med portostempel 5 til Porsgrunn st Christianssand 75
st 22/4-1868
243 st Lot brev/kort med diverse stempler ca 1900-1960 200
Blandet men flere pene
244 B Bankobrev til Stavanger st Kristiansand BK 28/10-55 100
Lakksegl Kristiansand S Postkontor I og 20 øre i gebyr på baksida
245 B 102 Brev til Mandal  st Hægeland 6 X 20 50
246 B 358 Bankobrev til Tønsberg st Flaksvatn 10/6-50 Lakksegl fra 300
Flaksvatn på baksiden   Bra!
SAMLINGER LOTS NORDEN.
247 Innstikksbok 48s med merker og miniark fra Finland,Sverige og 200
Danmark  Best på Finland
248 Innstikksbok med med merker og miniark fra Skandinavia 100
SAMLINGER LOTS VERDEN.
249 Bosnia i Safealbum med egenmonterte ark 700
1879-1918  + porto
250 Jordan  Album med en del merker 300
251 Australia New South Wales i innstikksbok med noe merker 300
252 Australia og Canada i innstikksbok 500
253 Australia Queens Land + Western Australia Innstikksbok med noe 300
merker
254 Australia Tasmania  Innstikksbok med dubletter 300
255 Australia Victoria  Innstikksbok med dubletter 300
256 Belgia Dublettalbum 1970-2000   En del merker 300
257 Bosnia   Dublettbok fram til 1918 900
258 India Safealbum med innstikksark fra 50 tallet til ca 1980 200
259 India Safealbum med innstikksark fra Victoria til 1950 tallet 1000
260 Innstikksbok 16s med Libanon Pakistan Iran Irak Filippinene 200
261 Innstikksbok 16s Merker fra Asia 100
262 Innstikksbok 16s Merker fra mange land Bud
263 Innstikksbok 16s Merker fra Tjekkoslovakia 100
264 Innstikksbok 32s med blomstermerker 200
265 Innstikksbok 64s med merker fra mange land i Afrika  mye eldre 300
merker
266 Liten innstikksbok med mest eldre merker fra Afrika + div 100
267 Mexico   Dublettalbum fra gammelt til nytt til ca 1970 900
God spredning. Mye merker
268 Nigeria  Safealbum med egenmontert samling 1961-73 400
269 Tonga 64 merker på innstikkark 100
270 Tyrkia  Dublettalbum  gammelt og nytt 300
271 Ungarn  Lot albumark med eldre merker 400
272 Ungarn album med porto og tjeneste  ++ 200
273 Ungarn Innstikksbok med litt dublisering 1915-1989 Godt besatt 1000
274 Utstillingssamling Pablo Picasso Åpen klasse 105 monterte ark 1800
275 Vatikanet Dublettalbum til ca 1990 500
276 Album med Euro-Vorlaufer med merker og brev med valør i Euro og 600
gammel valuta
277 Andorra fransk  Innstikksalbum med endel merker 200
278 Antigua i Innstikksbok 16s Eldre og nyere merker  26 miniark 300
Mye postfrisk
279 Utgår
280 Argentina samling postfrisk/ustemplet i 64 siders innstikksbok 300
281 Argentina Spennende lot på albumark og innstikkskort 750
Mange merker
282 Australia Innstikksalbum ca 1984-1999 mest stemplet Mange merker 700
283 Belgia Lot 75 forskjellige reklamemerker i par  mest ** 100
284 Bolivia dublettsamling postfrisk/ustemplet i 64s innstikksbok 400
stemplet/ustemplet    Mange merker
285 Cabo Verde  3 store miniark postfrisk  På et av dem er det et 300 euro 600
fettmerke fra klisterlapp
Oppgitt katalogverdi 300 Euro
286 Canada  Innstikksalbum med blokker og miniark 400
287 Canada i Innstikksalbum med postfrisk og st. ca 1990-2000 400
288 Colombia  dublettsamling mest eldre 200
innstikksbok  stemplet/ustemplet
289 Dominica  dublettsamling 300
innstikksbok  stemplet/ustemplet
290 El Salvador Dublettalbum til 1965  Bra lot 600
291 Equador  dublettsamling postfrisk/ustemplet i 64 siders 600
innstikksbok  stemplet/ustemplet til ca 2000   Mange merker
292 Gabon Congo Kamerun Mali Senegal Togo innstikksbok 16s 300
293 Grenada Antigua Maldivene Barbados  miniark i innstikksbok 200
294 Guatemala dublettsamling postfrisk/ustemplet i 64 siders 500
innstikksbok  stemplet/ustemplet til ca 1970   Mange merker
295 Guatemala Innstikksbok med "Bak i boka" 150
296 Guatemala Innstikksbok med mange merker fram til 1960 årene 800
297 Haiti Lot i Innstikksbok 16s Eldre og nyere 200
298 Hong Kong Kina  4 blokk som er trykket på filt Bud
299 Innstikksbok 16s Australia, Canada New Zealand Nauru Gold Coast 100
Christmas Island Cocos Island
300 Innstikksbok 16s med merker og brev 50
301 Innstikksbok 16s Monaco + div 100
302 Innstikksbok 24s med merker og miniark fra div land. Bla Malta 200
303 Innstikksbok 32s  Antigua&Barbuda 58 miniark + merker 450
Bahamas mest eldre merker + noe nyere.
304 Innstikksbok 48s med mange land i Asia  mye eldre merker 400
305 Innstikksbok 64s   med 60 miniark + merker fra mange land 300
306 Innstikksbok 64s med merker fra mange land 100
307 Innstikksbok 64s med merker fra mange land 100
308 Innstikksbok 64s med merker fra mange land  20 miniark 200
For det meste stemplet
309 Innstiksbok 16s med merker fra India Bawalpur Patiala Pakistan 100
310 Israel Liberia Libanon Innstikksbok 16s 100
311 Libanon Innstikksalbum med endel merker til ca 1975 400
312 Libya/Somalia dublettsamling postfrisk/ustemplet i 48 siders 300
innstikksbok  stemplet/ustemplet
313 Liechtenstein Østerrike Innstikksbok 16s med merker + 13 miniark 150
314 Liten lot med bla mynt brev Polen Bud
315 Lot i Innstikksbok 16s 78 miniark    stemplet og postfrisk 100
316 Lot i Innstikksbok 64s Mye Polen     stemplet og postfrisk 100
317 Maldivene Innstikksbok 16s med merker + 20 miniark 400
318 Mappe fra posten India med merker fra 1986 Bud
319 Monaco lot i innstikksbok 200
320 Motiv Biler Motorsykler i Innstikksbok 16s 100
321 Motiv Fly Helikopter i Innstikksbok 16s 100
322 Motiv Malerier i Innstikksbok 16s 50
323 Motiv: Dyr 64 siders innstikksbok med 80 miniark og mange merker 600
324 Motiv:Dyremotiver  16 siders innstikksbok Bud
325 Motiv:Dyremotiver  32 siders innstikksbok 100
326 Motiv:Jernbane motiver i 16 s innstikksbok 100
327 Motiv:Livet i havet 32s innstikksbok  27 miniark + merker 200
328 Motiv:Sommerfugler 64 siders innstikksbok 400
329 Nepal/Burma dublettsamling 300
innstikksbok  stemplet/ustemplet
330 New Guinea  12 blokk postfrisk 100
331 New Zealand i Innstikksbok 16s eldre og nyere merker 100
332 Panama Cuba El Salvador Colombia Dublettalbum med mye merker 800
mye eldre
333 Persia/Iran  Klembind med merker fra 1903 til 1980 tallet 500
334 Safealbum med hefter fra Nederland, Finland og Luxembourg 400
335 Utgår
336 Samling i innstikksbok til ca 1950 med noen miniark 300
ustemplet
337 San Marino  16 siders innstikksbok 100
338 Taiwan dublettsamling i innstikksbok til ca 1980 400
339 Tjekkoslovakia i Innstikksbok 16s Bud
340 Tyrkia i Innstikksbok 16s En del eldre merker   Stemplet 200
341 Tyrkia Innstikksbok 16s med merker + brev 150
342 Ungarn Innstikksbok med merker ca 1920-65 300
343 Ungarn Klemalbum ubrukt ca 1930-56  Mange merker og miniark. 300
Alt med hengselrest
344 Ungarn Samling i 3 bind i Abria album til 1986 1200
Mange merker. Bra samling
345 WWF samling i 1 bind med kassett 50
346 Album med hefter,ark og miniark postfrisk og stemplet 350
Irland,Belgia,Nederland og Gibraltar og div andre land
347 Belgiske kolonier  Belgisk Congo fra 1886 Mange bra innslag 500
Ruanda og Urundi fra 1924 + div
348 Canada Innstikksalbum med dubletter 1976-90 stemplet og postfrisk 400
349 Canada Innstikksalbum med dubletter til 1975  BRA! 1200
350 Egypt og Ethiopia samling i innstikksbok 320
351 Hellas Innstikksbok med mye postfrisk 1967-72 400
352 Innstikksbok med merker fra Syd-Amerika Bud
353 Laos  Albumark med *utg  1951-57 120
354 Liberia   16 s innstikksbok  merker + 44 miniark postfrisk 400
355 Pakistan  Innstikksalbum med med endel merker 200
356 Russland Årgang 2016 nær komplett  postfrisk 300
357 San Marino Dubletter i innstikksbok 260
358 Stanley Gibbons Hele verden katalog i farger 2006  5 store bind 500
Ser ut som nye
359 Ungarn  Lot på Innstikksark 160
Mest ustemplet med hengselrest
360 Ungarn  Restsamling i klembind 160
361 Venezuela, Mexico Guyana  16 s innstikksbok  merker + brev 100
362 st Hellas i klemalbum med merker 1970-82 stemplet  Nær komplett 300
363 st Australia Album med hefteblokker,miniark og sammentrykk 250
Mest postfrisk
364 st Libanon,Afganistan,Iran,Irak Innstikksbok 16s med merker 100
365 st 3 Innstikksboker A4 med diverse motiv 100
366 st 9 kg sekk med klipp Hovedsakelig England. Forseglet. 200
367 st Australia innstikksbok  A4 32 s Dubletter 1920 til nyere dato 50
368 st Innstikksbok A4  med Franske kolonier/Congo  dubletter 50
369 st Innstikksbok A4 32 sider med Belgia dubletter 60
370 st Liten innstikksbok med fuglemotiver 40
371 st Liten innstikksbok med merker fra Egypt. Mest nyere 200
372 st Liten kasse med kartotek Tyskland og Nederland 100
Mange merker
373 st Samling Israel i Schaubek fortrykksalbum 1948-1976 250
374 st Schaubek album Tjekkoslovakia med fortrykksark til 1968 og egen- 400
monterte ark til 1975. Godt besatt med merker inkl en del miniark
375 st Sovjet Kabealbum 1954-1970 Godt besatt med merker tilnærmet 500
komplett i lange perioder inkl en del miniark
376 ** Innstikksbok 48s Merker fra Maldivene postfrisk 51 miniark og 400
merker
377 ** Innstikksbok 64s Merker fra England  postfrisk 60,70,80 tallet 200
378 ** Innstikksbok 64s med sportsmotiver 49 miniark og div andre land 500
4 sider med Alderney
379 * Monaco  Klembind med ustemplet til ca 1960 700
380 ** 30 -34 Wurttemberg 1949 Fransk Zone   Røde kors 2400 400
381 ** 232 Danmark  20 blokk   20 øre Reformasjonen 400år i DK 1100 50
DIVERSE NORGE.
382 Lot 4 sett Norske Byggverk   Pål 124,- Bud
383 Bypost  Trondhjem nr 51 på kort med attest 400
Ålesund bypost 3 øre i 10 blokk
Tromsø bypost lot merker
384 Frimerker fra Affixingruller  Frimerkets dag 2014-2017 400
385 Lot 15 forskjellige minneblokker reproduksjoner Bud
386 Tønsberg bypost 15 blokk 300
387 Brev og kort med fireringstempel nr 80 Sandøen  sidestemplet 150
Vraadal Kortet med oversikt Vraadal
388 Norgeskatalog 1947 60
Rylunds frim. katalog Danmark 1936
Frimerker som hobby 1955
389 st Stor konvolutt utgitt av Vesterålen Fil. klubb i forbindelse med Bud
Hurtigruta 100 år
390 * R2y Som uindløst   sentrert opp 900 300
391 B 3 brev med gummistempel M/S Black Watch og Paquebot fra Funchal 75
Arrecife  Tenerife  Sendt til Norge
392 st 177 Par med gjennomhulling Perfins S.T  Sarpsborg Tollsted 3XII30 200
Uvanlig
HEFTER NORGE.
393 ** Prestigehefte nr 1  4 stk hefter 200
POSTKORT
394 210 postkort fra hele verden i album 200
395 Arendal Rådhuset med biler  ca 1925 100
396 Brukt postkort Festningen Kristiansand 60
397 Brukt postkort Kristiansand  Eg Sindsygeasyl 60
398 Brukt postkort Kristiansand  Fargelagt 60
399 Brukt postkort Kristiansand  Markensgade 60
400 Brukt postkort Kristiansand  Markensgade 60
401 Brukt postkort Kristiansand  Norges bank 60
402 Brukt postkort Kristiansand  Oversiktsbilde 50 tallet 60
403 Brukt postkort Kristiansand  Privatbanken 60
404 Brukt postkort Kristiansand  Vestre Strandgate 60
405 Brukt postkort Kristiansand  Wergelandsparken 60
406 Brukt postkort Oddernes pr Kristiansand 60
407 Brukt postkort Ravnedalen Kristiansand 60
408 Brukt postkort Thygesens Minde Kristiansand 60
409 Hilsen fra Christianssand  st 1904  frimerket er fjernet 75
410 Kristiansand   Markens Gade st 1923 70
411 Kristiansand  Kornsiloen Mittet 85  Brukt 1938 50
412 Kristiansand Broen 1913 Lillesand 1911 og Risør 1903 250
413 Lot 10 postkort småformat motiv Kristiansund N  Bra lot 300
414 Lot 4 postkort  fra Bergen 100
415 Lot 4 postkort  fra Christiania 100
416 Lot 4 postkort  fra Christiania 100
417 Lot 8 postkort 150
418 Lot 8 postkort   bla Kristiansand Dronningensgade 150
419 Lot 8 postkort   bla Kristiansand Markensgade 150
420 Lot 8 postkort   bla Kristiansand torvet 150
421 Lot 8 postkort   bla Lillesand 150
422 Lot bypost Tromsø og Drammen  arkdeler 100
423 Oslo Karl johansgate med bil 75
424 Oversiktsbilde Christiansand    småformat ubrukt 75
425 Trondhjem  3 kort  Nidelven og Bybroen og Munkegaten 100
426 Ubrukt postkort Ernst og Børsen  Kristiansand 60
427 Ubrukt postkort Kragerø Nærbilde fra havna 60
428 Ubrukt postkort Kristiansand 60
429 Ubrukt postkort Mandal Nærbilde fra boligområde 60
430 2 små kort fra bildemapper  Ny-Hellesund 40
431 3 kort fra Kristiansand 100
432 4 kort fra Kristiansand ca 1900 200
433 6 stk nytrykk av postkort fra Søgne 60
434 Ubrukt postkort Rysstad Setesdal 40
435 Ubrukt postkort S.S Harald Haarfager Christiansand-Frederikshavn 90
436 st Over 400 julekort fra 50 tallet og fremover. Mest 80 og 90 tall 100
437 st 86 I  Postkort st Polhavet 100
Merkeverdi 850,-